Zprávy

Náhled

UVEDENÍ DO CÍRKEVNÍHO PRÁVA A KODEXU KANONICKÉHO PRÁVA

Publikováno: 24.5.2023 | Pobočka: Olomouc

KLUB KŘESŤANSKÉ AKADEMIE CMKA OLOMOUC zve zájemce k účasti na kurz

TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA III. TÉMA

– CÍRKEVNÍ PRÁVO A KODEX KANONICKÉHO PRÁVA - P.ThDr. ICLic. JIŘÍ KONÍČEK

 

KDE: UČEBNA CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC, (ARCIBISKUPSKÁ KNIHOVNA)

KDY: PRAVIDELNĚ VE ČTVRTEK - 18:00 - 19:30 HOD 25.5., 31.5.,8.6.,15.6.2023

Cyklus přednášek je zaměřen na uvedení do církevního práva a praktická aplikace norem Kodexu kanonického práva v životě křesťana

25.5. - Úvod do kanonického práva a kodexu kanonického práva.

31.6. - Přehled a členění CIC – kodexu kanonického práva

8. 6. - CIC – kniha boží lid – práva a povinnosti laiků

15. 6. - Praktická aplikace norem CIC v životě církve a křesťana

Náhled

Pozvánka na Valné shromáždění Cyrilometodějské křesťanské akademie dne 10. 6. 2023

Publikováno: 10.5.2023 | Pobočka: Olomouc

Pozvánka na Valné shromáždění CMKA

Vážení členové CMKA,

podle stanov CMKA svolávám jako Prezident CMKA, na základě rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 10. 5. 2023, touto pozvánkou valné shromáždění CMKA,

a to na sobotu 10. června 2023, 10.00 hodin, do sálu v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc. Program valného shromáždění připravilo a schválilo Prezidium CMKA.

Program valného shromáždění:

 1. Zahájení a ověření, zda je valné shromáždění schopno se usnášet;
 2. Volba předsedy valného shromáždění, návrhové a volební komise, zapisovatele
  a ověřovatelů zápisu valného shromáždění;
 3. Schválení programu valného shromáždění;
 4. Schválení výroční zprávy Prezidenta o činnosti CMKA za rok 2022, programu činnosti
  na rok 2023, zprávy o hospodaření za rok 2022, návrhu rozpočtu na rok 2023 a zprávy revizní komise CMKA za rok 2022;
 5. Přestávka;
 6. Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček, klubů křesťanské akademie a kolektivních členů CMKA;
 7. Diskuze k záležitostem spolku dle ustanovení § 251 a souvisejících občanského zákoníku;
 8. Závěr.

Chtěl bych Vás tímto srdečně na svolané valné shromáždění pozvat.

Těším se na setkání s Vámi,

ThDr. ICLic. Jiří Koníček,

Prezident CMKA

Náhled

Velikonoční přání 2023

Publikováno: 5.4.2023

Velikonoční přání 2023

Smysl života

Pane Ježíši, Ty jsi řekl: „Já jsem vzkříšení a život“

Apoštol Jan o Tobě napsal: Bůh je Láska.

Tam jsi Ty Ježíši, ať Tě někdo už pozná,

nebo jeho oči Tě ještě nevidí,

Ty jsi – Ty žiješ - Ty miluješ.

To, že Tě poznávám, je už samo o sobě velký dar – dar Tvé lásky,

dal jsi mně poznat, že smysl života je láska.

I já přispívám k tomu, aby náš svět se stal místem života a lásky,

aby se všem mohly otevřít oči, a měli pak život v plnosti.

Pane Ježíši, učiň mne nositelem života a lásky. Amen

Přejeme vám, ať vás Kristus Zmrtvýchvstalý pozvedne k novému životu

a učiní nositelem života a lásky

Požehnané a radostiplné Velikonoce

přejí P. ThDr. Jiří Koníček a tým CMKA

Náhled

DEN S A. C. STOJANEM

Publikováno: 16.3.2023 | Pobočka: Olomouc

Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého

a Cyrilometodějská křesťanská akademie

Vás při příležitostí 100. výročí úmrtí A. C. Stojana srdečně zvou na

DEN S A. C. STOJANEM

v Olomouci v sobotu 1. dubna 2023

PROGRAM

9:30 kostel sv. Anny (vedle katedrály) – mše svatá - celebrant Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký

10:30 velký sál kurie, Biskupské nám. 2. – zahájení, úvodní pozdravy

10:40 přednáška Život a doba A. C. Stojana - doc. Jaroslav Šebek, Historický ústav ČAV

11:40 přestávka, drobné občerstvení zajištěno

12:00 proces blahořečení A. C. Stojana – ICLic. Jiří Zámečník, biskupský delegát pro svatořečení

12:30 diskuzní panel s přednášejícími

13:00 předpokládaný konec

K dostání bude časopis Stojanoviny a nově vydaná novéna k A. C. Stojanovi

Informace: Centrum pro školy, Mgr. H. Polcrová, polcrova.helena@ado.cz

Náhled

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD MOBILNÍ UNIVERZITY - PODUNAJSKÉ BISKUPICE – BRATISLAVA – ŠAŠTÍN

Publikováno: 21.2.2023 | Pobočka: Brno

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE A KLUB REGIONU „GANDIA“

POŘÁDÁ DNE 25. 2. 2023 AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD KURZU MOBILNÍ UNIVERZITA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE – BRATISLAVA – ŠAŠTÍN (SK)

PROGRAM 6:00 – 8:00 – přednáška v autobuse: Blahoslavená Zdeňka Schelingová – 20. let od blahořečení - P. Dr. Alois Kolísek

8:00 – 8:45 – kostel Povýšení Svatého Kříže – mše svatá

8:45 – 9:30 – výklad a prohlídka poutního areálu

10:00 – 11:30 – Dóm sv. Martina – prohlídka a návštěva klenotnice

12:00 – 13:30 - oběd

13:30 – 15:30 – centrum města, kavárna Martineum

16:30 – 18:00 – Bazilika Sedmibolestné PM – prohlídka s výkladem

18:00 – 19:00 – přednáška v autobuse: Salesiáni v ČR a na Slovensku

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE mobilni.univerzita@seznam.cz

Důležité – cestovní pojištění do zahraničí

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI