Bioetické konference

Bioetické konference organizuje olomoucká pobočka MSKA.

XV. Bioetická konference

Datum: 4. 10. 2014
Téma: Etické aspekty léčby bolesti
Fotogalerie
Přednášeli zde:

 • P. MUDr. Lukáš Fošum, OP
 • MUDr. František Neradílek
 • Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
 • MUDr. Marek Pieran
 • MUDr. Martina Kirchnerová
 • Jarmila Ropková

XIV. Bioetická konference

Datum: 26. 10. 2013
Téma: Kde je tvůj poklad, tam je tvé srdce
Fotogalerie
Přednášeli zde:

 • P. MUDr. Lukáš Fošum, OP
 • Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
 • Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., MBA
 • MUDr. Eva Kociánová
 • Bc. Alena Kmoníčková
 • Bc. Beata Brošová

XIII. Bioetická konference

Datum: 6. 10. 2012
Téma: Medicína a právo
Fotogalerie
Přednášeli zde:

 • P. MUDr. Lukáš Fošum, OP
 • JUDr. Ondřej Dostál, Ph. D., LL. M.
 • Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph. D.
 • Doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc.
 • MUDr. Lumír Kantor, Ph. D.
 • JUDr. Petra Jakešová, Ph. D.
 • MUDr. Vlastislav Šrámek
 • JUDr. Petr Langer, Ph. D., LL. M.

XII. Bioetická konference

Datum: 22. 10. 2011
Téma: Evropo, vymíráš! Příčiny a důsledky populační deprese
Fotogalerie
Přednášeli zde:

 • Mons. Josef Nuzík
 • Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
 • Mgr. Eva Mitchell
 • MUDr. Petr Závodný, CSc.
 • MUDr. Yvona Hrčková
 • MUDr. Jitka Krausová
 • P. Mgr. Pavel Maria Mayer, OP

XI. Bioetická konference

Datum: 23. 10. 2010
Téma: Etické problémy zdravotních sester
Fotogalerie
Přednášeli zde:

 • Mgr. Iva Burdová
 • Prof. MUDr. Dagmar Hauftová, CSc.
 • Mgr. Tomáš Parma, PhD.
 • Bc. Martin Šamaj
 • Mgr. Růžena Zaoralová
 • Mgr. Bc. Libuše Danielová
 • MUDr. Yvona Hrčková
 • Bc. Marie Korotwitschková
 • Prof. MUDr. Jiří Hermann, CSc.
 • Ing. Jaroslav Kilián
 • Eva Severová, DiS.

X. Bioetická konference

Datum: 24. 10. 2009
Téma: Těžce nemocné a postižené dítě
Fotogalerie
Přednášeli zde:

 • Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
 • prim. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D, primář,
 • Mgr. Martin Bednář, Ph.D. – ředitel CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc
 • Ing. arch. Zdeňka Pospíšilová , ředitelka SPOLU Olomouc
 • doc. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.,
 • P. Kotvrda, kaplan Hnutí Víra a Světlo

IX. Bioetická konference

Datum: 31. 1. 2009
Téma: Zdravotní a sociální pomoc na Haiti a Hondurasu
Přednášeli zde:

 • Václav Keprt, ACHO Olomouc,
 • doc. MUDr. Katarína Holečková, Bratislava
 • Jana Smyčková, Olomouc
 • doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. ,PF UP Olomouc
 • ing. arch. Jakub Caudr, Olomouc
 • P. Mgr. Stanislav Bindas, CM, Loštice
 • P. Mgr. František Eliáš, Zábřeh

VIII. Bioetická konference

Datum: 10. 11. 2007
Téma: Eutanázie versus paliativní medicína
Přednášeli zde:

 • Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc., LF Masarykovy univerzity, Brno
 • MUDr. Ondřej Sláma, Masarykův onkologický ústav, Brno
 • Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc., FF Univerzity Karlovy, Praha
 • MUDr. Antonín Hyžák, CSc., Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc
 • Bc. Martina Ležáková, Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc
 • Bc. Vladimíra Foukalová, Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc
 • Mgr. Jana Vážanová, Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc

VII. Bioetická konference

Datum: 21. 10. 2006
Téma: Pastorační péče o nemocné
Přednášeli zde:

 • Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., Praha
 • MUDr. Marie Svatošová, Praha
 • ThLic. Leo Zerhau, Brno
 • MUDr. Milena Bretšnajdrová, FN Olomouc
 • MUDr. Mgr. Petr Závodný, CSc., FN Olomouc

VI. Bioetická konference

Datum: 5. 11. 2005
Téma: Solidarita nezná hranic
Přednášeli zde:

 • MUDR. Marcel Drlík, LF UK a FTNsP Praha
 • MUDr. Michal Onderka, VN Olomouc
 • Pavel Baldínský, Praha
 • Ing. Květoslava Princová, Caritas Olomouc

V. Bioetická konference

Datum: 4. 12. 2004
Téma: Kmenové buňky: Od studia buněčné diferenciace k reparativní medicíně
Přednášeli zde:

 • Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., LF UP Olomouc
 • Doc. RNDr. Vladimír Divoký, PhD., LF UP Olomouc
 • Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., LF UP Olomouc Mgr. Marek Vácha, LF MU Brno JUDr. Ondřej Dostál, Praha MUDr. Dagmar Pohunková, Praha

IV. Bioetická konference

Datum: 8. 11. 2003
Téma: Mění se úloha rodiny v péči o seniory?
Přednášeli zde:

 • Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., MU Brno
 • PaeDr. Jan Michalík, PhD., PdF UP Olomouc
 • Prof. Pavel Ambros, Th.D., CMTF UP Olomouc
 • Bc. Zbyněk Vočka, Olomouc
 • PhDr. Renáta Köttnerová, Olomouc
 • Prim. MUDr. Zdeněk Záboj, FN Olomouc
 • MUDr. Milena Bretšnajdrová, FN Olomouc
 • Prim. MUDr. Zdenka Fejfarová, OLÚ Paseka
 • MUDr. Zdenka Polzerová, OLÚ Paseka
 • Soňa Zapletalová, OLÚ Paseka
 • PaeDr. Jiří Floder, DD Olomouc
 • Ludmila Gottwaldová Dis., Carita Olomouc
 • Bc. Jarmila Pachová, Olomouc
 • Mgr. Jana Vážanová, Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc
 • Bc. Vladimíra Kroutilová, Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc

III. Bioetická konference

Datum: 2002
Téma: Mění se úloha rodiny v péči o dítě? Dítě v tísni a rodinná patologie
Přednášeli zde:

 • Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., Praha
 • MUDr. Radkin Honzák, CSc., LF UK Praha
 • Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th. D., CM TF Olomouc

II. Bioetická konference

Datum: 1. 12. 2001
Téma: Etické problémy transplantací
Přednášeli zde:

 • Prof. MUDr. Marta Munzarová, Brno
 • MUDr. Radkin Honzák, CSc., LF UK Praha
 • doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
 • P. Bachleda, Olomouc

I. Bioetická konference

Datum: 2. 12. 2000
Téma: Medicína a práva člověka
Přednášeli zde:

 • Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., Praha
 • Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., Bratislava
 • Prim. MUDr. Lumír Kantor, Olomouc
 • Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., Brno
 • Prim. MUDr. Oldřich Marek, Olomouc
 • Prof. MUDr. Dagmar Hauftová, CSc., Olomouc
 • Doc. Pavel Ambros, Th.D., Olomouc
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI