Zprávy

Náhled

KONFERENCE "A. C. STOJAN ARCIBISKUP A SENÁTOR VE SLUŽBĚ A DIALOGU CÍRKVE A STÁTU

Publikováno: 7.3.2022 | Pobočka: Centrální akce MSKA

ANTONÍN CYRIL STOJAN ARCIBISKUP A SENÁTOR VE SLUŽBĚ A DIALOGU CÍRKVE A STÁTU

KONFERENCE K 100. VÝROČÍ JMENOVÁNÍ A. C. STOJANA ARCIBISKUPEM OLOMOUCKÝM 

POŘÁDÁ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ   SENÁTU PČR RNDr. Jitka Seitlová

SPOLUPRÁCE ČESKÁ BISKUPSKÁ  KONFERENCE  Mons. Jan Graubner,   předseda ČBK

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE  ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

 

 

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:  RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda ČBK ekretsesePPPV

15.  BŘEZNA 2022 13:00 – 16:00 hod

Hlavní sál Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17 118 01 Praha 1

PROGRAM KONFERENCE A. C. STOJAN

13:00 – 13:10 – ÚVODNÍ SLOVO MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SENÁTU PČR - RNDr. Jitka Seitlová

13:10 – 13:20 – SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU PČR - RNDr. Miloš Vystrčil

13:20 – 13:30 – SLOVO MINISTRA KULTURY ČR - Mgr. Martin Baxa

13:30 – 13:40 – SLOVO PŘEDSEDY KLUBU KDU-ČSL PSP ČR - Mgr. Marek Výborný

13:40 – 13:50 – SLOVO ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO  - Mons. ThLic. Dominik kardinál Duka, OP

13:50 – 14:00 – SLOVO ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO - Mons. Jan Graubner, předseda ČBK

14:00 – 14:15PŘESTÁVKA

14:15 – 14:30 – A. C. STOJAN – ŽIVOT A DÍLO V ČSR  - doc. Jaroslav Šebek, Ph.D.

14:30 – 14:45 – POLITICKÉ POMĚRY CÍRKVÍ PŘI VZNIKU ČSR PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

14:45 – 15:00 – VZTAHY ČSR A SVATÝ STOLEC A MODUS VIVENDI  - ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Th.D.

15:00 – 15:30 – PANELOVÁ DISKUZE S HOSTY A PŘEDNÁŠEJÍCÍMI

15:30 – 16:00 – PŘÍPITEK, POHOŠTĚNÍ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

Konference představí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a jeho všestranné působení a službě církvi a národu a připomene další církevní představitele, kteří rozvíjeli jeho odkaz, byli na straně národa a sehráli významnou roli ve vztazích církve a státu v historii Československa.

Cílem konference je připomenout mimořádnou osobnost katolické církve a státu působící v ČSR a prezentovat významnou osobnost a církevního politika, který vynikal na poli teologickém, pastoračním, politickém, společenském a kulturním. Záměrem je nejen představit osobnost a dílo A. C. Stojana, ale také jeho vliv a inspiraci pro současné politické a církevní představitele angažované ve  společenské oblasti a pastorační činnosti.

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:  RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda ČBK e

 

INFORMACE - KONTAKT: www.cmka-akademie.cz, +420 732 194 741

Náhled

ÚMRTÍ DLOUHOLETÉHO ČLENA CMKA MONS. PROF. LADISLAVA TICHÉHO, TH.D.

Publikováno: 4.3.2022

Ve věku nedožitých 74 let zemřel v úterý 1. března 2022 po delší těžké nemoci Mons. Ladislav Tichý, kněz brněnské diecéze a profesor biblistiky na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci a dlouholetý člen Cyrilometodějské (dříve Moravsko-slezské) křesťanské akademie.

Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 5. března při mši svaté od 10.00 v olomouckém kostele sv. Mořice a od 14.30 v jeho rodné Olešnici, poté bude tělo zemřelého uloženo na místním hřbitově.

Náhled

Zahájení další částí kurzu Teologie v praktickém životě

Publikováno: 2.3.2022 | Pobočka: Olomouc

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

POŘÁDA V LETNÍM SEMESTRU 2022 KURZ

TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA – TÉMA:

KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH UDÁLOSTECH ČESKOSLOVENSKA-1918-93

P. ThDr. ICLic. Jiří KONÍČEK – 10. 3.-14. 4. 2022

Výsledek obrázku pro MASARYK A CÍRKEV FOTO


 

Cyrilometodějská křesťanská akademie rozšiřuje svoji činnost o vzdělávácí kurzy z teologie a teologických oborů v rámci vzdělávacího programu kurz teologie v praktickém životě křesťana. Kurz je pořádán formou prezenční i distanční. Kurz rozvíjí vzdělávání v nauce víry a učení církve a je zaměřen na poznávání teologie a jejích oborů ve vztahu k aktuálním tématům a využití v praktickém křesťanském životě.

 

TÉMA PŘEDNÁŠEK

10. 3. - I. SITUACE CÍRKVE PŘI VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 1918. Situace Katolické církve při vzniku Československa 1018, období konfrontace, kulturního boje v porevolučním období.

17. 3. - II. ROLE CÍRKVE V OBDOBÍ V OBDOBÍ I. REPUBLIKY ČSR V ROCE 1928. Konsolidace vztahů církve a státu v roce 1928 a dohoda Modus vivendi mezi ČSR a Svatým stolcem.

24. 3. - III. ROLE CÍRKVE V POMNICHOVSKÉM OBDOBÍ PO ROCE 1938, VE VÁLEČNÉM A V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ. Role církve v období rozpadu a okupace ČSR v roce 1938. Postoj církve a papeže k Mnichovskému diktátu, v období Protektorátu a exilu. Situace církve v poválečném období, omezování a limitovaná demokracie.

31. 3. - IV. SITUACE CÍRKVE PO KOMUNISTICKÉM PUČI R. 1948. OBDOBÍ - KONFRONTACE A PRONÁSLEDOVÁNÍ CÍRKVE KOMUNISTICKOU MOCÍ PO PŘEVRATU Komunistický puč a konfrontace s církví, pronásledování a nastolení komunistického jurisdikcionalismu.

7. 4. - V. SITUACE CÍRKVE V OBDOBÍ PRAŽSKÉHO JARA 1968. OBDOBÍ „NORMALIZACE“ V ČSSR. Obnova činnosti církve v dočasném uvolnění politických poměrů, rozvoj činnosti církevních struktur. Nástup normalizace a omezování činnosti církve.

14. 4. - VI. ROLE CÍRKVE PŘI PÁDU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 1989 A OBNOVA DEMOKRACIE A ROZPAD ČSR-1993. Církev v zápase o svobodu a duchovní obnovu národa, role církve a papeže při pádu komunistického režimu, obnova svobody církve a kooperačních vztahů se svatým stolcem.

 

KURZ PROBÍHÁ PREZENČNĚ A JE MOŽNÉ SE ÚČASTNIT I DISTAČNÍ FORMOU.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ÚČASTNIT SE JE MOŽNÉ I V PRŮBĚHU KURZU – ELEKTRONICKY NA WEBU: mska-akademie.cz, nebo PÍSEMNĚ NA ADRESE: SEKRETARIÁT CMKA, WURMOVA 11, 779 00 OLOMOUC.

Náhled

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU KONÁNÍ AKCÍ CMKA

Publikováno: 2.3.2022

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V POŘÁDANÍ AKCI CMKA:

1) SETKÁNÍ SYNODÁLNÍ SKUPINY DNE 3.3, 2022 V ČASE 18:00 – 19:30 V SÍDLE CMKA,

ZVEME VŠECHNY ÚČASTNÍKY KURZU A ZAJEMCE K ÚČASTI NA SETKNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SYNODÁLNÍHO PROCESU CMKA, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 3. 3. 2022 V ČASE 18:00 – 19:30 V SÍDLE CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

2) PŘEDNÁŠKY- KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH VÝROČÍCH ČSR BUDE ZAHÁJEN VE ČTVRTEK 10. 3. 2022 V ČASE 18:00-19:30 HOD, MÍSTO KONÁNÍ - SÍDLO  CMKA

CYKLUS PŘEDNÁŠEK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ – KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH VÝROČÍCH ČSR BUDE ZAHÁJEN VE ČTVRTEK 10. 3. 2022 V ČASE 18:00-19:30 HOD, MÍSTO KONÁNÍ - CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

Pozvat na setkání pracovní skupiny synodálního procesu a přihlašovat se na kurz mohou další zájemci jak k prezenčnímu, tak distančnímu studiu.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a akademické sdílení

P. ThDr. Jiří Koníček

Náhled

KURZ PŘEDNÁŠEK TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Publikováno: 31.1.2022 | Pobočka: Brno

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, REGIONÁLNÍ POBOČKA BRNO  POŘÁDÁ ZA PODPODPORY A DOTACE MAGISTÁTU MĚSTA BRNA KURZ

TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

KDE:  STAROBRNĚNSKÉ AUGUSTINIANSKÉ OPATSTVÍ, Mendlovo nám. BRNO

KDY: KAŽDÉ ÚTERÝ – 18:00 – 19:30 HOD

 

TERMÍNY A TÉMATA PŘEDNÁŠEK: 1. 6. – 29. 6. a 4.10. – 13.12. 2022

 

I. Cyklus přednášek z biotetiky – P. ThLic. Jan Polák, Th.D.

1. 6. 2022 - ÚVOD DO BIOETIKY. OBECNÁ BIOETIKA -Co je to bioetika? Prehistorie. Zrození bioetiky. Jaký „člověk“ pro bioetiku? Jaká „etika“ pro bioetiku?

8. 6. 2022 - ZAČÁTEK LIDSKÉHO ŽIVOTA - Fyziologie oplodnění a embryogeneze. Kdo nebo co je lidské embryo? Metody regulace početí. Umělý potrat. Asistovaná reprodukce. 

15. 6. 2022 - NEZABIJEŠ! - Zmrzačení. Sebevražda. Vražda. Trest smrti. Legitimní obrana.

22. 6. 2022 - KONEC LIDSKÉHO ŽIVOTA - Smrt a umírání. Dystanázie. Stanovení smrti. Eutanázie. Jak by měli dnes lidé umírat?

29. 6. 2022 - VÝZVY MODERNÍ MEDICÍNY - Transplantologie. Kmenové buňky a regenerativní medicína. Genetické bioetechnologie.

 

II.Cyklus přednášek z fundamentální teologie – P. ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

4.10. 2023 - VÍRA A „VĚDA VÍRY“ (TEOLOGIE). TEOLOGIE A SVATOST - Fenomén „víra“. Lidská schopnost „důvěry“ a náboženská víra. Jakým způsobem můžeme mluvit o „vědě víry“, teologii? Teologie jako teor-etika života.

11. 10. 2022 - JEŽÍŠ KRISTUS V PROMĚNÁCH ČASŮ - Jakým způsobem byl Ježíš vnímán v jednotlivých etapách dějin křesťanství? Vztah mezi ikonografií Krista a vírou v Ježíše jako Spasitele napříč staletími.

18. 10. 2022 - CÍRKEV V DĚJINÁCH -„Následuj mě!“, zní výzva Ježíše ke svým učedníkům: jakými způsoby církev chápala své poslání napříč dějinami?

1. 11. 2022 - ČLOVĚK A SLAVENÍ: LITURGIE JAKO „PRAMEN A VRCHOL“ ŽIVOTA - Jakým způsobem nás liturgie obnovuje? Co to znamená „slavit“ v křesťanství?

 

III. Cyklus přednášek z církvevních dějin Československa – P.ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Th.D.

8. 11. 2022 - SITUACE CÍRKVE PŘI VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 1918 A KONSOLIDACE V OBDOBÍ I. REPUBLIKY

15. 11. 2022 - ROLE CÍRKVE V POMNICHOVSKÉM OBDOBÍ PO ROCE 1938, ZA NACISTICKÉ OKUPACE A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ V ČSR

22. 11. 2022 - SITUACE CÍRKVE V KOMUNISTICKÉM OBDOBÍ - KONFRONTACE CÍRKVE S KOMUNISTICKOU MOCÍ PO PŘEVRATU R. 1948,

29. 11. 2022 - OBDOBÍ PRAŽSKÉHO JARA 1968 A NÁSLEDNÉ OBDOBÍ „NORMALIZACE“ V ČSR

6. 12. 2022 - ROLE CÍRKVE V ZÁPASE O SVOBODU A PÁDU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 1989

13. 12. 2022 - POSTAVENÍ CÍRKVE A A KOOPEERACE CÍRKVE A STÁTU V OBNOVĚ DEMOKRACIE V ČSR 

KURZ PROBÍHÁ PREZENČNĚ A JE MOŽNÉ SE ÚČASTNIT DISTANČNÍ FORMOU-online PŘIHLAŠOVÁNÍ A ÚČASTNIT JE MOŽNÉ I V PRŮBĚHU KURZ ELEKTRONICKY NA WEBU: mska-akademie.cz.  písemně: CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

 

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI