Zprávy

Náhled

Vánoční přání 2020

Publikováno: 4.1.2021

Narození Páně je darem Božího srdce a projevem lásky k nám všem.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Jan 3, 16-21

Více v článku...

Náhled

Změny v konání akcí s ohledem na aktuální epidemickou situaci

Publikováno: 23.12.2020

Vzhledem k zhoršení situace a protiepidemickým opatřením po dohodě s referenty byla zrušena akce XII. cyrilometodějské akademické dny s konferencí na téma "30 let svobodného působení církve v české společnosti", která se měla uskutečnit dne 17. 12. 2020 v akademickém sále CMKA, Wurmova 11, Olomouc. Místo toho se uskutečnil "Akademický večer s besedou k tématu k 30 let MSKA a nové perspektivy v CMKA" v povoleném počtu účastníků. XII. cyrilometodějské akademické dny s konferencí se uskuteční v únoru 2021 ve spojitosti s celocírkevní liturgickou památkou sv. Cyrila a Metoděje k uctění jejich vzdělávajícího a akademického díla a inauguraci nového názvu Cyrilometodějské křesťanské akademie.

Všechny členy, zájemce, podporovatele a příznivce zve P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

Náhled

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ A PRIORITY NOVÉHO SMĚŘOVÁNÍ CMKA

Publikováno: 11.12.2020 | Pobočka: Centrální akce MSKA

Rok 2020 je rokem 30. výročí vzniku Moravsko-slezské křesťanské akademie a jubileí 1150. výročí ustanovení sv. Metoděje moravským arcibiskupem. Výročí vzniku a působení MSKA je příležitostí nejen k bilancování dosavadního působení, ale především ke stanovení perspektivy nového směřování MSKA. Prezidium MSKA připravilo dokumenty na Valné shromáždění (zejména změnu stanov) a schválilo programové prohlášení, priority, zásady nového směřování.

Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie se uskutečnilo, po odkladu z důvodu pandemie, dne 20. 6. 2020 v Olomouci. VS konané. Účastníci valného shromáždění velkou většinou schválili Prezidiem předložené návrhy změny Stanov, změnu názvu ve znění Cyrilometodějská křesťanská akademie a s tím spojené Programové prohlášení vyjadřující nové směřování CMKA a perspektivy dalšího rozvoje činnosti.

Více v článku...

Náhled

Zahájení kurzu Katolická církev v přelomových událostech ČSR

Publikováno: 13.10.2020 | Pobočka: Centrální akce MSKA

 CMKA - Křesťanský klub  Olomouc připravuje pro akademický rok 2020/21 v zimním semestru Kurz Teologie v praktickém  životě -  přednášky z teologických oborů pro  vzdělávaní laiků.

Nabízí  kruz z oboru  církevních  dějin na téma Katolická církev v přelomových událostech  Československa,  jehož  zahájení  je plánované ve čtvrtek 15. 10. v 16:30 hod v sále  CMKA , Wurmova 11 Olomouc. 

První setkání kurzu z církevní historie se neruší, ale vzhledem k vládnímu nařízení o omezení počtu shromáždění na 6 osob  se  uskuteční k  provedení  registrace a dojednán dalšího postupu, tedy odložení kurzu po skončení omezení nebo   distančně on-line.

Na prvním setkání bude představena  mimořádně  přednáška a prezentace  Panna Maria Fatimská v životě kardinála Tomáška a dějinách Československa.

Přihlaste se prosím elektronicky na webu CMKA  adresa mska-akademie.cz  nebo osobně na setkání. 

Děkuje za zájem a účast  P. ThDr. Jiří Koníček, přednášející a organizátor

Náhled

OPATŘENÍ PREZIDIA CMKA KE COVID-19 A NOUZOVÉMU STAVU K 5. 10. 2020

Publikováno: 5.10.2020 | Pobočka: Centrální akce MSKA

Prezidium CMKA na základě vyhlášení nouzového stavu ke dni 5. 10. 2020 a souvisejících nařízení a opatření Vlády ČR k zamezení šíření COVID-19, zejména nařízení o omezení shromáždění osob ve vnitřních prostorách v počtu 10 osob a vnějších akcí na 20 osob schvaluje následující opatření.

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI