NABÍDKA KURZU STAROSLOVĚNSKÁ LITURGIE A LITERATURA V ČESKÉM PROSTŘEDÍ

Vydáno: 10.4.2024 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Cyrilometodějská křesťanská akademie v rámci kurzu Teologie v praktickém životě křesťana a k poznání  cyrilometodějského díla pořádá v letním semestru akademického roku 2024 cyklus 4 přednášek na téma:

STAROSLOVĚNSKÁ LITURGIE A LITERATURA V ČESKÉM PROSTŘEDÍ

přednáší doc. Mgr. MIROSLAV VEPŘEK, Ph.D.- vyučující na Filozofické fakultě UP Olomouc staroslověnštinu a bohemistiku, církevní slovanštinu české redakce.

KDY: 18.4., 2.5., 16.5., 30.5. 2024 – ČAS:18:00 – 19:30 HOD

KDE: UČEBNA CMKA, Wurmova 11, Olomouc,

TÉMA PŘEDNÁŠEK

18.4. -HISTORICKÉ OTÁZKY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM STAROSLOVĚNŠTINY NA MORAVĚ A V ČECHÁCH

2. 5. - PÍSMO A LITURGIE - PRAŽSKÉ ZLOMKY HLAHOLSKÉ

9.5 - STAROSLOVĚNSKÉ LEGENDY 10. A 11. STOL.

23.5. - STAROSLOVĚNŠTINA V PASTORAČNÍ PRAXI ČESKÉ

A MORAVSKÉ CÍRKEVNÍ OBLASTI

Cyklus 4 přednášek v letním semestru se zabývá rozvojem cyrilometodějského dědictví v průběhu následujících staletí v českém prostředí, zejména v 10. a11. století. Bude představena problematika historická a jednotlivé památky staroslověnského písemnictví.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ ELEKTRONICKY NA WEBU: mska-akademie.cz., konjir@seznam.cz nebo písemně: Sekretariát CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

KURZ PROBÍHÁ PREZENČNĚ A JE MOŽNO SE ÚČASTNIT DISTAČNÍ FORMOU.

- odkaz na dnešní online promítání přednášky https://cesnet.zoom.us/j/95318171093

 

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI