Pořádané akce - Prosinec 2019

Náhled

kurz POZNÁVÁNÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE - BRNO

Doc. PhDr. JITKA JONOVÁ, Th.D.; Prof. LADISLAV TICHÝ, Th.D.; Doc. PETR DVOŘÁK, PhD.
Termín konání: 5.12.2019 16:30 - 28.2.2019 18:00
Pořadatel: pobočka Brno
Místo konání: Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, Mendlovo nám. 157/1, 603 00 Brno

Zveme vás na kurz, který proběhne na 9 setkáních v zimním semestru akademického roku 2019/2020 každý čtvrtek.

Termín přihlášení je  prodloužen  do zahájení kurzu, který je plánován na čtvrtek 16. 1. 2020. Přihlášky lze  posílat poštou na adresu: MSKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc
nebo elektronicky mska@mska-akademie.cz.

Plakát

Náhled

Cyklus přednášek ŘEHOLNÍ ŘÁDY

viz příloha
Termín konání: 25.10.2019 17:30 - 15.5.2020 20:00
Pořadatel: pobočka Bílovice nad Svitavou
Místo konání: farní sál Tyršova 413 a kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Bílovice nad Svitavou

Plakát ŘEHOLNÍ ŘÁDY

Náhled

kurz POZNÁVÁNÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE - OLOMOUC

Doc. PhDr. JITKA JONOVÁ, Th.D.; Prof. LADISLAV TICHÝ, Th.D.; Doc. PETR DVOŘÁK, PhD.
Termín konání: 17.10.2019 16:30 - 12.12.2019 18:00
Pořadatel: pobočka Centrální akce MSKA
Místo konání: MSKA Olomouc, Wurmova 11, v Klubu křesťanské akademie MSKA (budova Arcibiskupské knihovny)

Zveme vás na kurz, který proběhne na 9 setkáních v zimním
semestru akademického roku 2019/2020 každý čtvrtek.

Příloha - leták

Přihláška

 

Náhled

Program regionální pobočky MSKA Bílovice nad Svitavou

viz příloha
Termín konání: 27.9.2019 17:30 - 15.5.2020 00:00
Pořadatel: pobočka Bílovice nad Svitavou
Místo konání: farní sál Tyršova 413 a kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Bílovice nad Svitavou

Po svém ustanovení v roce 2015 organizovala bílovická pobočka MSKA jednak přednášky na různá témata a od roku 2017 začala pořádat ucelené přednáškové celky. V roce 2017/8 se jednalo o cyklus světových náboženství, na který v roce 2018/9 navázal cyklus o jednotlivých křesťanských církvích, které nám představovali zpravidla jejich duchovní včetně dvou biskupů. V následujícím „akademickém“ roce proběhne cyklus o jednotlivých řeholních řádech, kdy nám jejich zakladatele, spiritualitu, historický vývoj i současnost představí příslušníci těchto řádů. Konkrétní program je uveden dále v příloze.

Plakát cyklus přednášek ŘEHOLNÍ ŘÁDY

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Přihláška na kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje v Brně
Logo - město Uherský Brod
V roce 2019 jsme obdrželi dotaci od Města Uherský Brod ve výši 10.800 Kč.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI