VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ 2024

Vydáno: 25.3.2024 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Pán vstal z mrtvých a dodává všem, kdo se podílejí na jeho vítězství nad smrtí, odvahu a sílu pokračovat v budování nového lidstva, které odmítá jakoukoli formu násilí, sektářství a nespravedlnosti. Mocně vstal z mrtvých pán života a přinesl s sebou lásku a spravedlnost, úctu, odpuštění a smíření.  Ty, vítězný Králi, smiluj se nad námi. Amen. Aleluja!  /Z poselství Jana Pavla II. Urbi et orbi o velikonoční neděli,7. dubna 1996/

 

Přejeme  členům a přiznivcům CMKA, ať vás Kristus Zmrtvýchvstalý pozvedne ze všech obtíží a pádů

 k novému životu a učiní  nositeli života, odpuštění

a smíření k vytváření společenství úcty, lásky, radosti a pokoje  

Požehnané a radostiplné Velikonoce

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident a tým CMKA

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI