Zprávy

Náhled

Návrh rozhodnutí valného shromáždění CMKA, z.s. mimo zasedání valného shromáždění (rozhodování per rollam)

Publikováno: 28.1.2021 | Pobočka: Centrální akce MSKA

Dokumenty pro rozhodování per rollam ke stažení zde:

  1. Návrh na rozhodnutí per rollam
  2. Pravidla pro rozhodování per rollam
  3. Vyjádření člena per rollam
  4. Žádost o vysvětlení per rollam

Volbu je možné dle PRAVIDEL ROZHODOVÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, Z. S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) provést jak formou dokumentů zaslaných na adresu členů CMKA poštou tak formou dokumentů ke stažení výše uvedených, vytištěných a platně podepsaných.

Platné doručení dokumentů pro volbu per rollam je možné pouze fyzicky, osobně anebo doručením na adresu CMKA, Wurrmova 11, 779 00 Olomouc, nikoli e-mailem, při dodržení PRAVIDEL ROZHODOVÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, Z. S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM).

Prezident CMKA
Jiří Koníček

Náhled

Vánoční přání 2020

Publikováno: 4.1.2021

Narození Páně je darem Božího srdce a projevem lásky k nám všem.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Jan 3, 16-21

Více v článku...

Náhled

Změny v konání akcí s ohledem na aktuální epidemickou situaci

Publikováno: 23.12.2020

Vzhledem k zhoršení situace a protiepidemickým opatřením po dohodě s referenty byla zrušena akce XII. cyrilometodějské akademické dny s konferencí na téma "30 let svobodného působení církve v české společnosti", která se měla uskutečnit dne 17. 12. 2020 v akademickém sále CMKA, Wurmova 11, Olomouc. Místo toho se uskutečnil "Akademický večer s besedou k tématu k 30 let MSKA a nové perspektivy v CMKA" v povoleném počtu účastníků. XII. cyrilometodějské akademické dny s konferencí se uskuteční v únoru 2021 ve spojitosti s celocírkevní liturgickou památkou sv. Cyrila a Metoděje k uctění jejich vzdělávajícího a akademického díla a inauguraci nového názvu Cyrilometodějské křesťanské akademie.

Všechny členy, zájemce, podporovatele a příznivce zve P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

Náhled

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ A PRIORITY NOVÉHO SMĚŘOVÁNÍ CMKA

Publikováno: 11.12.2020 | Pobočka: Centrální akce MSKA

Rok 2020 je rokem 30. výročí vzniku Moravsko-slezské křesťanské akademie a jubileí 1150. výročí ustanovení sv. Metoděje moravským arcibiskupem. Výročí vzniku a působení MSKA je příležitostí nejen k bilancování dosavadního působení, ale především ke stanovení perspektivy nového směřování MSKA. Prezidium MSKA připravilo dokumenty na Valné shromáždění (zejména změnu stanov) a schválilo programové prohlášení, priority, zásady nového směřování.

Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie se uskutečnilo, po odkladu z důvodu pandemie, dne 20. 6. 2020 v Olomouci. VS konané. Účastníci valného shromáždění velkou většinou schválili Prezidiem předložené návrhy změny Stanov, změnu názvu ve znění Cyrilometodějská křesťanská akademie a s tím spojené Programové prohlášení vyjadřující nové směřování CMKA a perspektivy dalšího rozvoje činnosti.

Více v článku...

Náhled

Zahájení kurzu Katolická církev v přelomových událostech ČSR

Publikováno: 13.10.2020 | Pobočka: Centrální akce MSKA

 CMKA - Křesťanský klub  Olomouc připravuje pro akademický rok 2020/21 v zimním semestru Kurz Teologie v praktickém  životě -  přednášky z teologických oborů pro  vzdělávaní laiků.

Nabízí  kruz z oboru  církevních  dějin na téma Katolická církev v přelomových událostech  Československa,  jehož  zahájení  je plánované ve čtvrtek 15. 10. v 16:30 hod v sále  CMKA , Wurmova 11 Olomouc. 

První setkání kurzu z církevní historie se neruší, ale vzhledem k vládnímu nařízení o omezení počtu shromáždění na 6 osob  se  uskuteční k  provedení  registrace a dojednán dalšího postupu, tedy odložení kurzu po skončení omezení nebo   distančně on-line.

Na prvním setkání bude představena  mimořádně  přednáška a prezentace  Panna Maria Fatimská v životě kardinála Tomáška a dějinách Československa.

Přihlaste se prosím elektronicky na webu CMKA  adresa mska-akademie.cz  nebo osobně na setkání. 

Děkuje za zájem a účast  P. ThDr. Jiří Koníček, přednášející a organizátor

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI