Bioetické konference

Bioetické konference organizuje olomoucká pobočka MSKA.

XV. Bioetická konference

Datum: 4. 10. 2014
Téma: Etické aspekty léčby bolesti
Fotogalerie
Přednášeli zde:

 • P. MUDr. Lukáš Fošum, OP
 • MUDr. František Neradílek
 • Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
 • MUDr. Marek Pieran
 • MUDr. Martina Kirchnerová
 • Jarmila Ropková

XIV. Bioetická konference

Datum: 26. 10. 2013
Téma: Kde je tvůj poklad, tam je tvé srdce
Fotogalerie
Přednášeli zde:

 • P. MUDr. Lukáš Fošum, OP
 • Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
 • Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., MBA
 • MUDr. Eva Kociánová
 • Bc. Alena Kmoníčková
 • Bc. Beata Brošová

XIII. Bioetická konference

Datum: 6. 10. 2012
Téma: Medicína a právo
Fotogalerie
Přednášeli zde:

 • P. MUDr. Lukáš Fošum, OP
 • JUDr. Ondřej Dostál, Ph. D., LL. M.
 • Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph. D.
 • Doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc.
 • MUDr. Lumír Kantor, Ph. D.
 • JUDr. Petra Jakešová, Ph. D.
 • MUDr. Vlastislav Šrámek
 • JUDr. Petr Langer, Ph. D., LL. M.

XII. Bioetická konference

Datum: 22. 10. 2011
Téma: Evropo, vymíráš! Příčiny a důsledky populační deprese
Fotogalerie
Přednášeli zde:

 • Mons. Josef Nuzík
 • Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
 • Mgr. Eva Mitchell
 • MUDr. Petr Závodný, CSc.
 • MUDr. Yvona Hrčková
 • MUDr. Jitka Krausová
 • P. Mgr. Pavel Maria Mayer, OP

XI. Bioetická konference

Datum: 23. 10. 2010
Téma: Etické problémy zdravotních sester
Fotogalerie
Přednášeli zde:

 • Mgr. Iva Burdová
 • Prof. MUDr. Dagmar Hauftová, CSc.
 • Mgr. Tomáš Parma, PhD.
 • Bc. Martin Šamaj
 • Mgr. Růžena Zaoralová
 • Mgr. Bc. Libuše Danielová
 • MUDr. Yvona Hrčková
 • Bc. Marie Korotwitschková
 • Prof. MUDr. Jiří Hermann, CSc.
 • Ing. Jaroslav Kilián
 • Eva Severová, DiS.

X. Bioetická konference

Datum: 24. 10. 2009
Téma: Těžce nemocné a postižené dítě
Fotogalerie
Přednášeli zde:

 • Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
 • prim. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D, primář,
 • Mgr. Martin Bednář, Ph.D. – ředitel CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc
 • Ing. arch. Zdeňka Pospíšilová , ředitelka SPOLU Olomouc
 • doc. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.,
 • P. Kotvrda, kaplan Hnutí Víra a Světlo

IX. Bioetická konference

Datum: 31. 1. 2009
Téma: Zdravotní a sociální pomoc na Haiti a Hondurasu
Přednášeli zde:

 • Václav Keprt, ACHO Olomouc,
 • doc. MUDr. Katarína Holečková, Bratislava
 • Jana Smyčková, Olomouc
 • doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. ,PF UP Olomouc
 • ing. arch. Jakub Caudr, Olomouc
 • P. Mgr. Stanislav Bindas, CM, Loštice
 • P. Mgr. František Eliáš, Zábřeh

VIII. Bioetická konference

Datum: 10. 11. 2007
Téma: Eutanázie versus paliativní medicína
Přednášeli zde:

 • Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc., LF Masarykovy univerzity, Brno
 • MUDr. Ondřej Sláma, Masarykův onkologický ústav, Brno
 • Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc., FF Univerzity Karlovy, Praha
 • MUDr. Antonín Hyžák, CSc., Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc
 • Bc. Martina Ležáková, Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc
 • Bc. Vladimíra Foukalová, Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc
 • Mgr. Jana Vážanová, Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc

VII. Bioetická konference

Datum: 21. 10. 2006
Téma: Pastorační péče o nemocné
Přednášeli zde:

 • Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., Praha
 • MUDr. Marie Svatošová, Praha
 • ThLic. Leo Zerhau, Brno
 • MUDr. Milena Bretšnajdrová, FN Olomouc
 • MUDr. Mgr. Petr Závodný, CSc., FN Olomouc

VI. Bioetická konference

Datum: 5. 11. 2005
Téma: Solidarita nezná hranic
Přednášeli zde:

 • MUDR. Marcel Drlík, LF UK a FTNsP Praha
 • MUDr. Michal Onderka, VN Olomouc
 • Pavel Baldínský, Praha
 • Ing. Květoslava Princová, Caritas Olomouc

V. Bioetická konference

Datum: 4. 12. 2004
Téma: Kmenové buňky: Od studia buněčné diferenciace k reparativní medicíně
Přednášeli zde:

 • Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., LF UP Olomouc
 • Doc. RNDr. Vladimír Divoký, PhD., LF UP Olomouc
 • Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., LF UP Olomouc Mgr. Marek Vácha, LF MU Brno JUDr. Ondřej Dostál, Praha MUDr. Dagmar Pohunková, Praha

IV. Bioetická konference

Datum: 8. 11. 2003
Téma: Mění se úloha rodiny v péči o seniory?
Přednášeli zde:

 • Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., MU Brno
 • PaeDr. Jan Michalík, PhD., PdF UP Olomouc
 • Prof. Pavel Ambros, Th.D., CMTF UP Olomouc
 • Bc. Zbyněk Vočka, Olomouc
 • PhDr. Renáta Köttnerová, Olomouc
 • Prim. MUDr. Zdeněk Záboj, FN Olomouc
 • MUDr. Milena Bretšnajdrová, FN Olomouc
 • Prim. MUDr. Zdenka Fejfarová, OLÚ Paseka
 • MUDr. Zdenka Polzerová, OLÚ Paseka
 • Soňa Zapletalová, OLÚ Paseka
 • PaeDr. Jiří Floder, DD Olomouc
 • Ludmila Gottwaldová Dis., Carita Olomouc
 • Bc. Jarmila Pachová, Olomouc
 • Mgr. Jana Vážanová, Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc
 • Bc. Vladimíra Kroutilová, Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc

III. Bioetická konference

Datum: 2002
Téma: Mění se úloha rodiny v péči o dítě? Dítě v tísni a rodinná patologie
Přednášeli zde:

 • Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., Praha
 • MUDr. Radkin Honzák, CSc., LF UK Praha
 • Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th. D., CM TF Olomouc

II. Bioetická konference

Datum: 1. 12. 2001
Téma: Etické problémy transplantací
Přednášeli zde:

 • Prof. MUDr. Marta Munzarová, Brno
 • MUDr. Radkin Honzák, CSc., LF UK Praha
 • doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
 • P. Bachleda, Olomouc

I. Bioetická konference

Datum: 2. 12. 2000
Téma: Medicína a práva člověka
Přednášeli zde:

 • Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., Praha
 • Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., Bratislava
 • Prim. MUDr. Lumír Kantor, Olomouc
 • Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., Brno
 • Prim. MUDr. Oldřich Marek, Olomouc
 • Prof. MUDr. Dagmar Hauftová, CSc., Olomouc
 • Doc. Pavel Ambros, Th.D., Olomouc

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Přihláška na kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Pořádané akce

Zprávy

Logo - město Uherský Brod
Projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organzací a spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI