Zprávy

Náhled

NABÍDKA PROJEKTU MOBILNÍ UNIVERZITA V ZIMNÍM SEMESTRU 2023

Publikováno: 4.10.2023

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE - KLUB CMKA – REGION „GANDIA“ POŘÁDÁ V ZIMNÍM SEMESTRU 2023/24 III. ROČNÍK A NABÍZÍ

MOBILNÍ UNIVERZITA - VZDĚLÁVACÍ KURZY FORMOU AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ

7. 10. – Lomec – Kostel Jména PM, Kájov – Kostel Nanebevzetí PM, Klášter Zlatá Koruna, Svatý Kámen – poutní kostel PM Sněžné, Maria Schnee (A) téma – Litanie loretánská, cisterciáci

21. 10. – Klášter Kladruby, Karlštejn – všechny hradní kaple - téma – doba Karla IV, benediktini

17. 11. – Přibyslavice – poutní místo, Nová Říše – klášter premonstrátů, Slavonice – kostel Božího Těla, Montserrat u Cizkrajova, Fratres (A) – téma – Eucharistie, premonstráti

9. 12. – Drážďany (Dresden) (SRN) – adventní trhy, Stolenfest, Moritzburg – Tři oříšky pro Popelku – téma – česko-německá historie, křesťanské umění

Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály. Závěrečný certifikát – v případě absolvování celého akademického roku.

Cena: Lomec – 800,-Kč, Karlštejn – 900,- Kč, Slavonice – 500,- Kč, Drážďany – 1000,- Kč

Při absolvování celého kurzu celková částka 2700,- Kč (sleva 500,- Kč)

Přihlášky s uvedením jména a příjmení (vč. titulů), doručovací adresy, telefonu a e-mailu pro zaslání potvrzení zasílejte na adresu: mobilni.univerzita@seznam.cz, Marie Mezuláníková, 9. května 939, 664 53 Újezd u Brna, tel. 737 592 712

Náhled

PŘEDNÁŠKY: HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU

Publikováno: 20.9.2023 | Pobočka: Olomouc

Při příležitosti 1150. výročí jmenování sv. Metoděje arcibiskupem moravsko-panonským Cyrilometodějská křesťanská akademie v rámci kurzu Teologie v praktickém životě křesťana a k poznání staroslověnštiny a Hlaholského misálu k slavení staroslověnské liturgie připravila mimořádný cyklus přednášek na téma:

HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU

– přednáší doc. Mgr. MIROSLAV VEPŘEK,Ph.D. - vyučuje na Filozofické fakultě UP Olomouc, specializace na staroslověnštinu a bohemistiku, církevní slovanštinu české redakce.

Kdy: pravidelně úterý – 18:00 – 19:30 hod. (10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11. 2023)

Kde: UČEBNA CMKA Olomouc, Wurmova 11, Olomouc (budova Arcibiskupské knihovny)

Kurz liturgické staroslověnštiny - je věnován fenoménu liturgického díla sv. Cyrila a Metoděje ve staroslověnštině, přesněji bohoslužbě římské, která je doložena již nejstarším dochovaným slovanským rukopisem psaným hlaholicí, tzv. Kyjevskými listy. Zájemci budou seznámeni s historií, zachovanými památkami, problematikou písma a jazyka. Zvláštní pozornost bude věnována dodnes platnému misálu k užití v českých a moravských diecézích. Nedílnou součástí kurzu bude též praktický výklad a návod k užití novodobé staroslověnštiny v praxi. Hlaholský misál byl vydán 1992 schválen ČBK a distribuován do farností. Kurz poskytuje mimořádnou příležitost kněžím i laikům k seznámení a k obnově slavení liturgie ve staroslověnštině.

TERMÍNY A TÉMATA PŘEDNÁŠEK

10. 10. – FENOMÉN LITURGICKÉHO DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE VE STAROSLOVĚNŠTINĚ – BOHOSLUŽEBNÉ KNIHY ŘÍMSKÉ LITURGIE – KYJEVSKÉ LISTY

24. 10. – NOVODOBÉ LITURGICKÉ TEXTY Z 20. STOLETÍ, HLAHOLSKÝ MISÁL SESTAVENÝ V. TKADLČÍKEM

7. 11. – HLAHOLICE – PROBLEMATIKA PÍSMA A JAZYKA

21. 11. – PRAKTICKÝ VÝKLAD A NÁVOD K UŽITÍ NOVODOBÉ STAROSLOVĚNŠTINY V PRAXI.

KURZ PROBÍHÁ PREZENČNĚ A JE MOŽNO SE ÚČASTNIT DISTANČNÍ FORMOU.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ ELEKTRONICKY NA WEBU: mska-akademie.cz.

nebo písemně: Sekretariát CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

 

Náhled

Zpráva a pozdrav P. Jiří Koníčka z poúrazového  léčení

Publikováno: 15.9.2023 | Pobočka: Olomouc

Zpráva P. Jiří Koníčka z poúrazového léčení

Vážení členové a příznivci Akademie,

chtěl bych vám podat zprávu o situaci a zdravotním stavu po úrazu a léčení, které mě omezilo v pastorační činnosti a přípravě plánovaných aktivit CMKA. V čase dovolené k zotavení jsem dne 24.7. havaroval na kole a došlo k pádu a úrazu. Ve Strakonické nemocnici zjistili zlomení pánve  (ve třech místech) a byla zahájena konzervativní léčba s prognózou 6 týdnů v akutní fázi až 3 měsíce k úplnému zahojení. Po stabilizaci převoz do FN Olomouc traumatologické oddělení. Po vertikalizaci (nácviku chůze s berlami) pokračovalo léčení v domácím prostředí. Po zahojení byla zahájena rehabilitace ve FN Olomouc při hospitalizaci a po ukončení hospitalizace 15. 9. 2023 probíhá rehabilitace ambulantní formou.

Během celého času zakouším mimořádnou ochranu a péči Panny Marie a naplnění motta Světových dnů mládeže: „Maria vstala a spěchala“ i slova papeže Františka: „Panna Maria ihned vstává, spěchá na pomoc a neodkladně jedná. Zakoušel jsem, že Panna Maria ihned vstala a spěchala k pomoci a neodkladně jedná a všestranně pomáhá i tím, že následky pádu byly minimalizovány a léčení probíhá maximálně rychle a úspěšně. Také v této spojitosti mého pádu byla velmi příhodná a útěšná slova papeže Františka, který řekl při vigilii Světových dnů mládeže: „Těžkosti života jsou pády. Není důležité upadnout, ale důležité je vstát, důležité je pomáhat druhým vstát“. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě v tomto těžkém období provázeli modlitbou a pomocí a pomáhali mi vstát, abych se mohl vrátit k pastorační službě a k plnému fungování v přípravě aktivit a činnosti CMKA v novém akademickém roce.

S přáním úspěšného zahájení nového akademického roku zdraví a žehná P. Jiří Koníček, prezident CMKA

 

 

Náhled

VELKOLEPÝ VESMÍR: HROZBA ČI ÚTĚCHA? P. Pavel Gábor, SJ, Ph.D.

Publikováno: 15.7.2023 | Pobočka: Vsetín

Přednášející. P. Pavel Gábor, SJ, Ph.D. - zástupce ředitele Vatikánské observatoře v arizonském Tusconu

Regionální pobočka Cyrilometodějské křesťanské akademie Vsetín ve spolupráci s Římskokatolickou farnosti Vsetín pořádá přednášku VELKOLEPÝ VESMÍR: HROZBA ČI ÚTĚCHA?

Přednášející. P. Pavel Gábor, SJ, Ph.D. - zástupce ředitele Vatikánské observatoře v arizonském TusconuTermín konání: 26. července 2023, 19:00 - 21:00

Pořadatel: pobočka Vsetín

Místo konání: Pastorační dům Vsetín

 

Náhled

UVEDENÍ DO CÍRKEVNÍHO PRÁVA A KODEXU KANONICKÉHO PRÁVA

Publikováno: 24.5.2023 | Pobočka: Olomouc

KLUB KŘESŤANSKÉ AKADEMIE CMKA OLOMOUC zve zájemce k účasti na kurz

TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA III. TÉMA

– CÍRKEVNÍ PRÁVO A KODEX KANONICKÉHO PRÁVA - P.ThDr. ICLic. JIŘÍ KONÍČEK

 

KDE: UČEBNA CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC, (ARCIBISKUPSKÁ KNIHOVNA)

KDY: PRAVIDELNĚ VE ČTVRTEK - 18:00 - 19:30 HOD 25.5., 31.5.,8.6.,15.6.2023

Cyklus přednášek je zaměřen na uvedení do církevního práva a praktická aplikace norem Kodexu kanonického práva v životě křesťana

25.5. - Úvod do kanonického práva a kodexu kanonického práva.

31.6. - Přehled a členění CIC – kodexu kanonického práva

8. 6. - CIC – kniha boží lid – práva a povinnosti laiků

15. 6. - Praktická aplikace norem CIC v životě církve a křesťana

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI