ZMĚNA TERMÍNU PŘEDNÁŠEK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Vydáno: 2.11.2022 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

VÁŽENÍ ÚČASTNÍCÍ KURZU , OZNAMUJI ZMĚNY V KURZU CMKA - PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO A BIBLISTIKY - Doc. Dr. PETR MAREČEK, Th.D., JE PŘELOŽENA ZE STŘEDY NA ČTVRTEK 3. 11. 2022 v  ČASE 17.00 - 18:30 hod. DALŠÍ PŘEDNÁŠKY V TERMÍNECH  9. 11. a 16.11.  BUDOU VE STŘEDU  V ČASE  17:00 hod - 18:30 hod. Místo výuky beze změny - učebna CMKA, Wurmova 11, Olomouc.

KURZ  PROBÍHÁ PREZENČNÍ I DISTANČNÍ FORMOU (ON LINE,YOUTUBE KANAL) V PRŮBĚHU KURZU. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU - ELEKTRONICKY: www. cmka-akademie.cz, e-mail: mska@mska-akademie.cz .

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA, garant kurzu

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI