Pořádané akce - Červen 2018

Náhled

VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY na postavení žen a mužů a pojetí rodiny

Mons. Jan Graubner; ThDr.Jan Balík, Ph.D.; doc. Dominik Opatrný, Th.D.; JUDr. Aleš Nytra; Mgr. Nina Nováková; ThDr. ICLlic. Jiří Koníček
Termín konání: 20.6.2018 17:00 - 19:00
Pořadatel: pobočka
Místo konání: arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z.s. ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu) pořádá odborný seminář pro širokou veřejnost:

VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ A POJETÍ RODINY

Datum: St 20. 6. 2018 v 17.00 – 19.00 hod

Místo: arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

  • 17.00-17.15 - Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK: STANOVISKO ČBK K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
  • 17.15-17.30 - ThDr.Jan Balík, Ph.D., pastorální teologie, obor mládež a rodina: GENDEROVÁ IDEOLOGIE VERSUS KATOLICKÁ ANTROPOLOGIE
  • 17.30-17.45 - doc. Dominik Opatrný, Th.D. morální teolog vyučující na  CMTF: POHLED MORÁLNÍ TEOLOGIE NA BOJ PROTI STEREOTYPŮM V ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
  • 17.45-18.00 - přestávka
  • 18.00-18.15 - JUDr. Aleš Nytra, právník a odborník na danou problematiku: PRÁVNÍ DŮSLEDKY ISTANBULSKÉ ÚMLUVY PŘI APLIKACI V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR
  • 18.15-18.30 - Mgr. Nina Nováková, konzultantka ČBK pro rodinu a školství: PETICE K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ K RIZIKŮM V POJETÍ RODINY
  • 18.30-19.00 - PANELOVÁ DISKUZE S REFERENTY
  • ThDr. ICLlic. Jiří Koníček, moderátor semináře

SEMINÁŘ JE POŘÁDÁN NA ZÁKLADĚ PROHLÁŠENÍ ČBK K PROBLÉMU RATIFIKACE ISTANBULSKÉ SMLOUVY.
Z AKCE BUDE PUBLIKOVANÝ SBORNÍK NEBO STUDIE K TÉTO PROBLEMATICE.

 

Plakát PDF. 

Náhled

Panelová diskuze na téma Katolická církev a únorový puč 1948

ThLic. Jan Larisch Th.D., ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Mgr. Vojtěch Vlček
Termín konání: 14.6.2018 18:30 - 20:00
Pořadatel: pobočka Ostrava
Místo konání: sál Ostravsko-opavského biskupství, Kostelní nám. 1, Ostrava

MSKA  RP OSTRAVA VE SPOLUPRÁCI S  OSTRVSKO-OPAVSKÝM BISKUPSTVÍM SRDEČNĚ ZVOU NA
PANELOVOU DISKUZI
spojenou s prezentací sborníku
„KATOLICKÁ CÍRKEV PO ÚNOROVÉM PŘEVRATU 1948
V ČSR A KOMUNISTICKÝ JURISDIKCIONALISMUS“
KATOLICKÁ CÍRKEV
A ÚNOROVÝ PUČ 1948
V panelové diskuzi vystoupí P. ThDr. Jan Larisch, církevní historik;
P. ThDr. Jiří Koníček, církevní právník a Mgr. Vojtěch Vlček, historik se
specializací na komunistické období.
Místo konání:
Ostrava - Kostelní nám. 1,
sál v přízemí.
(ostravsko-opavské biskupství)
Termín:
14.6.2018 (čtvrtek),
zahájení v 18.30 hod.
Kontakt a přihlašování: Ing. P. Vojtěch Mičan, vojtech.mican@centrum.cz / www.mska-akademie.cz

Náhled

Křesťan a politika

Ing. Marian Jurečka
Termín konání: 13.6.2018 19:00
Pořadatel: pobočka Uherský Brod
Místo konání: Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, farní sál

Pozvánka PDF

Náhled

Církve v meziválečném Československu

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.
Termín konání: 6.6.2018 17:00
Pořadatel: pobočka Olomouc
Místo konání: Olomouc, Arcidiecézní muzeum, Václavské nám. 3

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR Praha)
Katolická církev v ČSR

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR / Fakulta humanitních studií UK Praha)
Protestantské církve v ČSR

Pozvánka PDF

Náhled

Bludné nauky a praktiky v životě křesťana a Ježíšova uzdravující moc

J. E. Mons. Vojtěch Cikrle; PhDr. Imrich Degro PhD.; P. ThLic. Mariusz Leszko, SAC; Mgr. et Mgr. Anna Janů;Mgr.Michal Tesař,PhD.; ICLic. Mgr. Jan Rozek
Termín konání: 2.6.2018 08:00 - 17:30
Pořadatel: pobočka Brno
Místo konání: Aula Biskupského gymnázia, Barvičova 85, Brno

Pastorační tým modliteb exorcismu brněnské diecéze pořádá konferenci na téma...

Bludné nauky a praktiky v životě křesťana a Ježíšova uzdravující moc.

Na konferenci je třeba se přihlásit do 25. května 2018, nepřihlášení zájemci nebudou mít přístup na konferenci (počet míst je omezen, doporučujeme včasné přihlášení). Elektronická přihláška na webu www.exorcismus.eu je k dispozici zde: přihláška na konferenci.  Místo konání ZDE.

Vstupné: 200 Kč

Více informací a program zde: plakát.pdf

Náhled

Po stopách Lichtenštejnů

Bc. Daniel Lyčka, PhDr. Roman Zaoral
Termín konání: 2.6.2018 06:00 - 21:00
Pořadatel: pobočka Olomouc
Místo konání: Olomouc, Valtice, Liechtenstein

Podrobnosti, informace o přihlášení a předběžný program celodenní exkurze v přiložené pozvánce.

Pozvánka PDF

Náhled

Kurz světových náboženství

Dušan Lužný, religionista a sociolog
Termín konání: 20.10.2017 00:00 - 8.6.2018 00:00
Pořadatel: pobočka Bílovice nad Svitavou
Místo konání: Bílovice nad Svitavou, farní sál

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2017/2018 pořádá a srdečně zve na KURZ SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ. Odborným garantem je Dušan Lužný, religionista a sociolog. Přednášky se konají vždy druhý pátek v měsíci v 18:30 hod. ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (není-li stanoveno jinak).

Plakát s programem (JPG)

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Více se dočtete zde

Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI