Placení členského příspěvku MSKA

Ustanovení Stanov MSKA týkající se placení členských příspěvků

Stanovy MSKA, článek. III. odst. 9.: „Členové MSKA jsou povinni: a) platit členské příspěvky stanovené Valným shromážděním;“

Stanovy MSKA, článek. III. odst. 5.: „Členství trvá, zaplatí-li člen roční členský příspěvek do konce běžného roku.“

Stanov článek III., odst. 7.: „Členství v MSKA zaniká: b) nezaplacením členského příspěvku po dobu tří po sobě jdoucích let anebo usnesením Prezidia pro nezaplacení členského příspěvku ani na opakovanou písemnou výzvu Prezidia;“.

Platební informace

Členský příspěvek na rok činí 300Kč. Platby navíc budou považovány za sponzorské dary

Č.ú. – číslo účtu 2901407106/2010

(Pro zahraniční platby: CZ2420100000002901407106; BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)

VS – variabilní symbol = Vaše členské číslo, V případě neznalosti členského čísla lze uvést ve zprávě příjemci jméno a účel platby.

Při řádném zaplacení členského příspěvku, má člen MSKA nárok na předplatné 1ks časopisu Dialog Evropa XXI. zdarma. Zaplacením členského příspěvku navíc vzniká nárok na zakoupení publikací MSKA za zvýhodněnou cenu.

Prezidium děkujeme všem členům za členský příspěvkem či sponzorský dar k rozvoji činnosti MSKA. Těšíme se na spolupráci a Vaše tvůrčí zapojení do akademické a vzdělávací činnosti.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček,
za Prezidium, Prezident MSKA

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Zprávy

Logo - město Olomouc
V tomto roce nám Statutární město Olomouc přispělo 5000 Kč na Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie.
Logo - město Uherský Brod
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Města Uherský Brod ve výši 6.400 Kč.
Logo - statutární město Brno
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Statutárního města Brno dotaci ve výši 13.000 Kč.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI