II. ROČNÍK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Vydáno: 19.9.2022 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE-KLUB CMKA OLOMOUC 

POŘÁDÁ II. ROČNÍK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Cyrilometodějská křesťanská akademie pokračuje v pravidelném vzdělávání v teologii a teologických oborech v rámci vzdělávacího programu II. ročníkem kurzu Teologie v praktickém životě. Kurz rozvíjí vzdělávání v nauce víry a učení církve a je zaměřen na poznávání teologie a jejích oborů ve vztahu k aktuálním tématům a využití v praktickém křesťanském životě.

 

KDY: STŘEDA - 18:00 - 19:30 HOD v období - 12.10. - 16. 12. 2022

KDE: UČEBNA CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

 

ANOTACE PŘEDNÁŠENÝCH TÉMAT KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

I.SYNODALITA V DĚJINÁCH A SOUČASNOSTI KATOLICKÉ CÍRKVE - ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

Přednášky během dvou setkání budou zaměřeny na pojetí synodality v dějinách církve a na její současné oživení, vycházející z pontifikátu papeže Františka (synodální proces, změny v pojetí Synody biskupů atd.). Naukový  výklad je podkladem a úvodem k setkávání synodální skupiny v rámci CMKA. 

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK -12. 10.,19. 10.  2022

II. ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO A BIBLISTIKY - Doc. Dr. PETR MAREČEK, Th.D.

Cyklus přednášek proběhne ve 4 setkáních na téma: I. Vznik Bible (dějiny utváření Starého zákona a Nového zákona) II. Dějiny předávání textu Starého zákona a Nového zákona. III. Náboženské a politické pozadí novozákonní doby. IV. Historická fakta a Nový zákon.  

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK – 26. 10., 2. 11., 9.11., 16. 11. 2022 

III. ÚVOD DO KANONICKÉHO PRÁVA – CIC - ICLIC. JIŘÍ ZÁMEČNÍK

Cyklus přednášek, který  proběhne ve 4 setkáních, poskytuje uvedení a výklad pojmu  kanonického  - církevního práva, historie, úvod do Kodexu kanonického práva a praktická aplikace  v životě církve a křesťana.

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK - 23.11., 30.11., 7.12.,14.12. 2022

 

ANOTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH NA KURZU

Doc. Dr. PETR MAREČEK, Th.D.

Kněz brněnské diecéze, učí  na CMTF UP Olomouci. V přednáškové činnosti se zaměřuje především na úvod do Nového zákona, novozákonní exegezi a teologii Starého a Nového zákona. V roce 1993 ukončil studium teologie na Lateránské univerzitě v Římě. V letech 1993–1996 absolvoval postgraduální odborné studium biblických věd na Papežském biblickém institutu v Římě a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V letech 1997–2000  absolvoval doktorandské studium v oboru biblické teologie na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě. V roce 2006  se habilitoval před vědeckou radou CMTF UP v Olomouc.

ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

Kněz olomoucké arcidiecéze, který od roku 2018 učí fundamentální teologii a teologickou metodu na CMTF Olomouc. Základní kurz teologie studoval v Olomouci a v Římě. Licenciát a doktorát z teologie (specializace ve fundamentální teologii) dosáhl na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě.

ICLic. Jiří Zámečník

Kněz olomoucké arcidiecéze, od roku 2019 učí církevní právo na CMTF Olomouc. Základní kurz teologie studoval v Olomouci a v Římě. Licenciát z kanonického práva dosáhl na Papežské univerzitě Santa Croce v Římě. Biskupský delegát olomoucké arcidiecéze po svatořečení.

KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ A SOUČASNĚ BUDE MOŽNÉ

ÚČASTNIT SE DISTANČNÍ FORMOU (ON LINE,YOUTUBE KANAL CMKA).

PŘIHLÁŠENÍ DO II. ROČNÍKU KURZU - PREZENČNÍ I DISTANČNÍ FORMA:

ELEKTRONICKY - www. cmka-akademie.cz, e-mail: mska@mska-akademie.cz

PÍSEMNĚ POŠTOU NA ADRESU: CMKA, Z. S.,

WURMOVA 11, 779 00 OLOMOUC

NEBO OSOBNĚ BĚHEM KURZU.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ DO10.10. 2022

 

 

 

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI