II. ročník MOBILNÍ UNIVERZITA VZDĚLÁVACÍ KURZY FORMOU AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ

Vydáno: 21.9.2022 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

KLUB KŘESŤANSKÉ AKADEMIE CMKA – REGION „GANDIA“

nabízí v zimním semestru 2022/23

II. ročník MOBILNÍ UNIVERZITA VZDĚLÁVACÍ KURZY FORMOU AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ

PROGRAM ZÁJEZDŮ

24. 9. – Bečov – Relikviář sv. Maura, Teplá – klášter premonstrátů - téma – historie řádu premonstrátů (OPraem), bl. Hroznata – 125. let od blahořečení, 805. let od smrti

22. 10. – Trnava - Malý Řím, Nitra – biskupský palác (SK) - téma – cyrilometodějská mise a Velkomoravská říše

17. 11. – Wien – katedrála a kapucínská hrobka, Klášter Klosterneuburg - – téma – 100. let od smrti bl. Karla Habsburského, augustiniánští kanovníci

3. 12. – Krakov – hrad Wawel s katedrálou, Lagiewniki – sanktuária Božího milosrdenství a sv. Jana Pavla II. – téma – sv. Jan Pavel II. - 44. let od zvolení, adventní trhy

Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály. Závěrečný certifikát – v případě absolvování celého akademického roku.

Cena: Bečov – 850,-Kč, Trnava – 500,- Kč, Wien – 600,- Kč, Krakov – 850,- Kč Při absolvování celého kurzu celková částka 2400,- Kč (sleva 400,- Kč)

Přihlášky s uvedením jména a příjmení (vč. titulů), doručovací adresy, telefonu a e-mailu pro zaslání potvrzení zasílejte na adresu: mobilni.univerzita@seznam.cz, Marie Mezuláníková, 9. května 939, 664 53 Újezd u Brna, tel. 736 531 019

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI