PŘEDNÁŠKA, BESEDA, AUTOGRAMIÁDA S AUTORKOU KNIHY "ISLAM, Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí.

Vydáno: 25.8.2022 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE OLOMOUC VE SPOLUPRÁCI S ARCIBISKUPSTVÍM OLOMOUCKÝM A FARNOSTÍ ŘÍMOV POŘÁDÁ

PŘEDNÁŠKU A BESEDU S ANNIE LAURENT, AUTORKOU KNIHY: ISLÁM. Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí.

TERMÍN KONÁNÍ: 31. 8. 2022 V ČASE 17:00 – 19:00 HOD.

MÍSTO KONÁNÍ: SÁL ARCIBISKUPSKÉ KURIE, BISKUPSKÉ NÁM 1, OLOMOUC

Na úvod je prezentace knihy Islám pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí. (Publikace obsahuje tato témata: 1. Počátky islámu - Mohamed a Korán; 2. Proudy a rozpory uvnitř islámu; 3. Islamismus, džihád a islámské mučednictví; 4. Muž, žena a rodina v islámu; 5. Rozpory a protiřečení si v koránu; 6. Jak vidí islám židovství a křesťanství; 7. Aktuální postavení křesťanů v islámském světě; 8. Překážky hlásání Krista muslimům; 9. Může být islám evropský? 10. Jak máme pohlížet na islám a na muslimy?).

Po úvodní prezentaci knihy následuje přednáška na témata: Jak vidí islám židovství a křesťanství; Může být islám evropský? Jak máme pohlížet na islám a na muslimy.

Na závěr proběhne beseda. Bude možné zakoupit si knihu na místě a nechat si ji autorkou podepsat.

Paní Annie Laurent, je francouzská novinářka a politoložka. Mimoto se věnuje i problematice Blízkého východu, pronásledování východních křesťanů, politice a vztahům mezi křesťany a muslimy na Blízkém východě. Paní Laurent přednáší o nedávno svatořečeném Charlesovi (Karlovi) de Foucauld, apoštolu Sahary.

IFORMACE- KONTAKT: web CMKA: cmka-akademie.cz, tel.+420603458840, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI