Zprávy

Náhled

DEN S A. C. STOJANEM

Publikováno: 16.3.2023 | Pobočka: Olomouc

Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého

a Cyrilometodějská křesťanská akademie

Vás při příležitostí 100. výročí úmrtí A. C. Stojana srdečně zvou na

DEN S A. C. STOJANEM

v Olomouci v sobotu 1. dubna 2023

PROGRAM

9:30 kostel sv. Anny (vedle katedrály) – mše svatá - celebrant Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký

10:30 velký sál kurie, Biskupské nám. 2. – zahájení, úvodní pozdravy

10:40 přednáška Život a doba A. C. Stojana - doc. Jaroslav Šebek, Historický ústav ČAV

11:40 přestávka, drobné občerstvení zajištěno

12:00 proces blahořečení A. C. Stojana – ICLic. Jiří Zámečník, biskupský delegát pro svatořečení

12:30 diskuzní panel s přednášejícími

13:00 předpokládaný konec

K dostání bude časopis Stojanoviny a nově vydaná novéna k A. C. Stojanovi

Informace: Centrum pro školy, Mgr. H. Polcrová, polcrova.helena@ado.cz

Náhled

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD MOBILNÍ UNIVERZITY - PODUNAJSKÉ BISKUPICE – BRATISLAVA – ŠAŠTÍN

Publikováno: 21.2.2023 | Pobočka: Brno

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE A KLUB REGIONU „GANDIA“

POŘÁDÁ DNE 25. 2. 2023 AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD KURZU MOBILNÍ UNIVERZITA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE – BRATISLAVA – ŠAŠTÍN (SK)

PROGRAM 6:00 – 8:00 – přednáška v autobuse: Blahoslavená Zdeňka Schelingová – 20. let od blahořečení - P. Dr. Alois Kolísek

8:00 – 8:45 – kostel Povýšení Svatého Kříže – mše svatá

8:45 – 9:30 – výklad a prohlídka poutního areálu

10:00 – 11:30 – Dóm sv. Martina – prohlídka a návštěva klenotnice

12:00 – 13:30 - oběd

13:30 – 15:30 – centrum města, kavárna Martineum

16:30 – 18:00 – Bazilika Sedmibolestné PM – prohlídka s výkladem

18:00 – 19:00 – přednáška v autobuse: Salesiáni v ČR a na Slovensku

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE mobilni.univerzita@seznam.cz

Důležité – cestovní pojištění do zahraničí

Náhled

LITURGICKO-AKADEMICKÉ UCTĚNÍ SV. CYRILA A METODĚJE

Publikováno: 10.2.2023 | Pobočka: Olomouc

Při příležitosti svátku sv. Konstantina, Cyrila a celocírkevní liturgické památky sv. Cyrila a Metoděje 

Řeckokatolická farnost v Olomouci a Cyrilometodějská křesťanská akademie

zve na  LITURGICKO-AKADEMICKÉ  UCTĚNÍ SV. CYRILA A METODĚJE

KDY: STŘEDA 15. 2. 2023 KDE: KAPLE SESTOUPENÍ SVATÉHO DUCHA, OLOMOUC, 

v areálu  Arcibiskupského kněžského semináře (Vchod z ulice Hrnčířská)

 

PROGRAM: 17:30 h Modlitba akathistu ke sv. Cyrilu a Metoději, uctění ostatků sv. Cyrila

18:00 h - Svatá liturgie – celebruje P. PhDr. Petr Prinz, duchovní správce Řeckokatolické farnosti 19:00 h – Úvaha - Sv. Cyril a Metoděj v dialogu a jednotě Východu a Západu P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident Cyrilometodějské křesťanské akademie

19:20 h – Akademický večer - společenské setkání s občerstvením

INFORMACE: www.grekokat.eu , www.mska-akademie.cz

 

Náhled

OTCOVÉ CÍRKVE O RODINĚ A ŽIVOTĚ MANŽELSKÉM

Publikováno: 1.2.2023 | Pobočka: Olomouc

Řeckokatolická farnost v Olomouci

pořádá přednášku v ukrajinštině na téma

OTCOVÉ CÍRKVE O RODINĚ A ŽIVOTĚ MANŽELSKÉM –

lektor Dr. TARAS KLOK

Kdy: neděle 5. 2. 2023 - 11:15 – 12:00 hod

KDE: Kaple Sestoupení Svatého Ducha - Objekt Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci

  • Přístup do kaple z ulice Hrnčířská

Akce je pořádána ve spolupráci s Cyrilometodějským institutem CMKA

Náhled

PREZIDENTŠTÍ KANDIDÁTI VE VZATHU K VYZNÁNÍM A CÍRKVÍM

Publikováno: 26.1.2023 | Pobočka: Centrální akce MSKA

V čase vrcholícího boje v druhém kole volby nové hlavy státu a nejvyššího představitele České republiky se snaží získat oba postupující kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš voliče ze všech stran. V rámci tohoto úsilí se prezidentský kandidát Andrej Babiš pro získání přízně voličů hlásících se k víře a církvím rozhodl navštívit kostel s Pražským Jezulátkem. Tímto nastolil téma, které je důležité nejen pro věřící občany, a to jaký mají prezidentští kandidáti vztah k vyznáním a k církvím a také vztah ke komunistické ideologii, která víru a církve pronásledovala.

Zásadní otázkou pro demokraticky smýšlející občany je komunistická minulost obou kandidátů a jak se s ní v době plné svobody vyrovnali. Prezidentský kandidát Petr Pavel se zcela distancoval od komunistické minulosti tím, že se angažoval v nejvyšších strukturách NATO, které je pro komunisticky smýšlející stále úhlavním nepřítelem. Prezidentský kandidát Andrej Babiš se však v době svobody nejen od komunistické minulosti nedistancoval, ale naopak jako předseda vlády přizval k spoluvládě a spolupráci KSČM.

Prioritní otázkou pro voliče hlásící se k víře a členy církví je vztah prezidentských kandidátů k vyznání a k církvím. Při posuzování není rozhodující, jaký mají osobní vztah k Bohu a víře, protože ve státě s ústavně deklarovanou nezávislostí a neutralitou k náboženskému vyznání či ideologii je to jejich soukromá záležitost. Rozhodující však je, jaký mají postoj k vyznání a jakou roli budou mít v utváření vztahů mezi státem a církvemi. Prezidentský kandidát Petr Pavel ve své pozici v armádě zaujímal postoj respektu k vyznáním a kooperace ve vztazích církve a státu. Prezidentský kandidát Andrej Babiš v své pozici jako předseda vlády zaujal k církvím postoj despektu k smluvnímu ujednání a konfrontačního vztahu k církvím a náboženským společnostem, když v jidášské koalici s KSČM a SPD prosadil schválení zdanění církevních restitucí.

V této souvislosti je potřebné připomenout vážnou varovnou historickou událost, kdy se komunistický prezident Klement Gottwald po svém zvolení domáhal vstupu a požehnání od pražského arcibiskupa ve svatovítské katedrále. Záhy po uchopení moci porušil všechny sliby a dohody s církvemi a nechal církevní představitele v čele s arcibiskupem pražským uvěznit a nastolil konfrontační a likvidační poměr k církvím. Podobně domáhání se vstupu a požehnání v kostele Pražského Jezulátka prezidentského kandidáta Andreje Babiše není zárukou, že jako hlava státu neporuší sliby a dohody s církvemi a nepovede konfrontační poměr k církvím, tak jak to dělal jako předseda vlády s podporou KSČM.

Poučeni minulostí by věřící občané měli velmi bedlivě a zodpovědně zohledňovat otázku vztahu budoucího prezidenta k vyznáním a k církvím. Prezidentský kandidát Petr Pavel zaujímá přístup respektu a vztah kooperace mezi státem a církvemi. Prezidentský kandidát Andrej Babiš zaujímá přístup despektu ke smlouvám mezi státem a církvemi a konfrontační poměr k církvím.

Proto je při rozhodování volba zřejmá a to volba kandidáta, který respektuje práva a ujednání a zaručuje spolupráci státu s církvemi k pokojnému soužití a dobru všech občanů.

P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident Cyrilometodějské křesťanské akademie

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI