Valné shromáždění CMKA 4. 6. 2022

Vydáno: 30.6.2022 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Dne 4. června 2022 se uskutečnilo v Olomouci valné shromáždění CMKA, které proběhlo v souladu navrženým programem a schválilo výroční zprávu prezidenta o činnosti CMKA za rok 2021, plán činnosti na rok 2022, zprávu o hospodaření za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022 a zprávu revizní komise CMKA za rok 2021.

Ve výroční zprávě prezdienta CMKA zaznělo, že pandemicka situace byla příležitostí k hledání a rozvinutí nových forem vzdělávání v projektech kurz Teologie v praktickém životě křesťana a Mobilní univerzita. Kurz teologie v praktickém životě křesťana poskytuje pravidelné vzdělávání a poznávání teologických oborů ve vztahu k praktickému životu a aktuálním tématům a je realizován jak v prezenční,tak i distační formě. Projekt Mobilní univerzity CMKA obsahuje studijní cesty, jednodenní výlety, semináře, přednášky a komentované prohlídky se zaměřením na křesťanskou nauku, dějiny umění a kultury, zemi a její obyvatele. Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály.

Na Valném shromáždění CMKA přijal pozvání k účasti vzácný host, biskup, generální vikář, biskup Mons. Josef Nuzík. V pozdravném slovu otec biskup uvítal angažovanost kněží a akademiků z různých oborů v CMKA. Připomněl podporu a spolupráci arcibiskupství s akademií a důležitou roli, kterou má Akademie v pomoci a spolupráci v celoživotním vzdělávání laiků v křesťanském učení.

Na závěr VS byl akademický blok ke vzpomínce a uctění Mons. Prof. Tichého. Po hudebním vystoupení v úvodním slovu prezident CMKA ThDr. Jiří Koníček připomněl, že úmrtím prof. Ladislava Tichého naše Akademie ztrácí osobnost, která svojí akademickou erudicí, a osobnostním charakterem tvůrčího, laskavého, pozorného otevřeného člověka, mimořádným způsobem přispívala k naslouchání a akademickému dialogu k pokojnému sdílení a vzájemné spolupráci v akademickém a církevním společenství. Otec biskup Mons. Josef Nuzík přednesl zamyšlení i svědectví o jedinečném naplnění jeho příjmení ve slovech Kristových: „učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný.srdcem“. Veliké dílo, které Prof. Tichý vykonal a vše co druhým ve své kněžské a ademické službě předával, bylo provázeno mimořádnou skromností, pokornou tichostí a otevřeným srdce. Zvláštní osobní svědectví připomněl v ušlechtilém přijímání utrpení a nesení oběti kříže své nemoci. Po duchovním zamyšlení byla promítnuta prezentace připomínající jeho život a dílo. V prezentaci byla připomenoto co bylo nejdůležitější vestudiu a prezentaci novozákonních textů - snaha šířit tu největší hodnotu jak sám připomínal: „Je to text apoštola Pavla o lásce ve třinácté kapitole Prvního listu Korinťanům: Láska nikdy nepřestává. Já to pokládám za základ, na kterém se snažím budovat svůj život, i když třeba nedokonale, ale za základ, který potřebují všichni. Bez lásky člověk nemůže být plně člověkem“. Vzpomínková akademie byla zakončena modlitbou otce biskupa, ve které poděkoval Pánu Bohu za vše co nám dal a vykonal když byl mezi námi a vyprošoval mu na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje odměnu věčné radosti v nebeském království. Při společenském setkání mohli účastníci pohovořit s otcem biskupem.

Na závěr VS otec biskup Mons. Josef Nuzík požehnal sochy svatých Cyrila a Metoděje umístěné prostorách a sídle Cyrilometodějsko křesťanské akademie spojené s duchovním povzbuzením otce biskupa Josefa a přáním, aby na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje se sídlo CMKA v Olomouci stalo místem vzdělávání a akademického dialogu k rozvíjení cyrilometodějského odkazu.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček,  Prezident CMKA

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI