Zprávy

Náhled

Pozvánka na Valné shromáždění Cyrilometodějské křesťanské akademie dne 10. 6. 2023

Publikováno: 10.5.2023 | Pobočka: Olomouc

Pozvánka na Valné shromáždění CMKA

Vážení členové CMKA,

podle stanov CMKA svolávám jako Prezident CMKA, na základě rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 10. 5. 2023, touto pozvánkou valné shromáždění CMKA,

a to na sobotu 10. června 2023, 10.00 hodin, do sálu v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc. Program valného shromáždění připravilo a schválilo Prezidium CMKA.

Program valného shromáždění:

 1. Zahájení a ověření, zda je valné shromáždění schopno se usnášet;
 2. Volba předsedy valného shromáždění, návrhové a volební komise, zapisovatele
  a ověřovatelů zápisu valného shromáždění;
 3. Schválení programu valného shromáždění;
 4. Schválení výroční zprávy Prezidenta o činnosti CMKA za rok 2022, programu činnosti
  na rok 2023, zprávy o hospodaření za rok 2022, návrhu rozpočtu na rok 2023 a zprávy revizní komise CMKA za rok 2022;
 5. Přestávka;
 6. Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček, klubů křesťanské akademie a kolektivních členů CMKA;
 7. Diskuze k záležitostem spolku dle ustanovení § 251 a souvisejících občanského zákoníku;
 8. Závěr.

Chtěl bych Vás tímto srdečně na svolané valné shromáždění pozvat.

Těším se na setkání s Vámi,

ThDr. ICLic. Jiří Koníček,

Prezident CMKA

Náhled

Velikonoční přání 2023

Publikováno: 5.4.2023

Velikonoční přání 2023

Smysl života

Pane Ježíši, Ty jsi řekl: „Já jsem vzkříšení a život“

Apoštol Jan o Tobě napsal: Bůh je Láska.

Tam jsi Ty Ježíši, ať Tě někdo už pozná,

nebo jeho oči Tě ještě nevidí,

Ty jsi – Ty žiješ - Ty miluješ.

To, že Tě poznávám, je už samo o sobě velký dar – dar Tvé lásky,

dal jsi mně poznat, že smysl života je láska.

I já přispívám k tomu, aby náš svět se stal místem života a lásky,

aby se všem mohly otevřít oči, a měli pak život v plnosti.

Pane Ježíši, učiň mne nositelem života a lásky. Amen

Přejeme vám, ať vás Kristus Zmrtvýchvstalý pozvedne k novému životu

a učiní nositelem života a lásky

Požehnané a radostiplné Velikonoce

přejí P. ThDr. Jiří Koníček a tým CMKA

Náhled

DEN S A. C. STOJANEM

Publikováno: 16.3.2023 | Pobočka: Olomouc

Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého

a Cyrilometodějská křesťanská akademie

Vás při příležitostí 100. výročí úmrtí A. C. Stojana srdečně zvou na

DEN S A. C. STOJANEM

v Olomouci v sobotu 1. dubna 2023

PROGRAM

9:30 kostel sv. Anny (vedle katedrály) – mše svatá - celebrant Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký

10:30 velký sál kurie, Biskupské nám. 2. – zahájení, úvodní pozdravy

10:40 přednáška Život a doba A. C. Stojana - doc. Jaroslav Šebek, Historický ústav ČAV

11:40 přestávka, drobné občerstvení zajištěno

12:00 proces blahořečení A. C. Stojana – ICLic. Jiří Zámečník, biskupský delegát pro svatořečení

12:30 diskuzní panel s přednášejícími

13:00 předpokládaný konec

K dostání bude časopis Stojanoviny a nově vydaná novéna k A. C. Stojanovi

Informace: Centrum pro školy, Mgr. H. Polcrová, polcrova.helena@ado.cz

Náhled

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD MOBILNÍ UNIVERZITY - PODUNAJSKÉ BISKUPICE – BRATISLAVA – ŠAŠTÍN

Publikováno: 21.2.2023 | Pobočka: Brno

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE A KLUB REGIONU „GANDIA“

POŘÁDÁ DNE 25. 2. 2023 AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD KURZU MOBILNÍ UNIVERZITA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE – BRATISLAVA – ŠAŠTÍN (SK)

PROGRAM 6:00 – 8:00 – přednáška v autobuse: Blahoslavená Zdeňka Schelingová – 20. let od blahořečení - P. Dr. Alois Kolísek

8:00 – 8:45 – kostel Povýšení Svatého Kříže – mše svatá

8:45 – 9:30 – výklad a prohlídka poutního areálu

10:00 – 11:30 – Dóm sv. Martina – prohlídka a návštěva klenotnice

12:00 – 13:30 - oběd

13:30 – 15:30 – centrum města, kavárna Martineum

16:30 – 18:00 – Bazilika Sedmibolestné PM – prohlídka s výkladem

18:00 – 19:00 – přednáška v autobuse: Salesiáni v ČR a na Slovensku

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE mobilni.univerzita@seznam.cz

Důležité – cestovní pojištění do zahraničí

Náhled

LITURGICKO-AKADEMICKÉ UCTĚNÍ SV. CYRILA A METODĚJE

Publikováno: 10.2.2023 | Pobočka: Olomouc

Při příležitosti svátku sv. Konstantina, Cyrila a celocírkevní liturgické památky sv. Cyrila a Metoděje 

Řeckokatolická farnost v Olomouci a Cyrilometodějská křesťanská akademie

zve na  LITURGICKO-AKADEMICKÉ  UCTĚNÍ SV. CYRILA A METODĚJE

KDY: STŘEDA 15. 2. 2023 KDE: KAPLE SESTOUPENÍ SVATÉHO DUCHA, OLOMOUC, 

v areálu  Arcibiskupského kněžského semináře (Vchod z ulice Hrnčířská)

 

PROGRAM: 17:30 h Modlitba akathistu ke sv. Cyrilu a Metoději, uctění ostatků sv. Cyrila

18:00 h - Svatá liturgie – celebruje P. PhDr. Petr Prinz, duchovní správce Řeckokatolické farnosti 19:00 h – Úvaha - Sv. Cyril a Metoděj v dialogu a jednotě Východu a Západu P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident Cyrilometodějské křesťanské akademie

19:20 h – Akademický večer - společenské setkání s občerstvením

INFORMACE: www.grekokat.eu , www.mska-akademie.cz

 

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI