Pozvánka na Valné shromáždění Cyrilometodějské křesťanské akademie, z.s.

Vydáno: 27.5.2024 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Vážení členové CMKA,

podle stanov CMKA svolávám jako Prezident CMKA, na základě rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 27. 5. 2024, touto pozvánkou Valné shromáždění CMKA,

a to na sobotu 29. června 2024, 10.30 hodin, do sídla CMKA, adresou Wurmova 11, 779 00 Olomouc. Program Valného shromáždění připravilo a schválilo Prezidium CMKA dne 27. 5. 2024.

Program Valného shromáždění:

 1. Zahájení a ověření, zda je Valné shromáždění schopno se usnášet;
 2. Volba předsedy Valného shromáždění, návrhové a volební komise, zapisovatele
  a ověřovatelů zápisu Valného shromáždění;
 3. Schválení programu Valného shromáždění;
 4. Schválení Výroční zprávy Prezidenta o činnosti CMKA za rok 2023, Programu činnosti
  na rok 2024, Zprávy o hospodaření za rok 2023, Návrhu rozpočtu na rok 2024 a Zprávy Revizní komise CMKA za rok 2023;
 5. Přestávka;
 6. Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček, klubů křesťanské akademie
  a kolektivních členů CMKA;
 7. Diskuze k záležitostem spolku dle ustanovení § 251 a souvisejících občanského zákoníku;
 8. Závěr.

Po konání Valného shromáždění jste všichni zváni na společenské setkání s posezením
a pohoštěním konané při příležitosti ukončení akademického roku CMKA 2023/2024
taktéž v sídle CMKA (na parkán), adresou Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

Těším se na setkání s Vámi ThDr. ICLic. Jiří Koníček,  Prezident CMKA

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI