Zpráva a pozdrav P. Jiří Koníčka z poúrazového  léčení

Vydáno: 15.9.2023 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Zpráva P. Jiří Koníčka z poúrazového léčení

Vážení členové a příznivci Akademie,

chtěl bych vám podat zprávu o situaci a zdravotním stavu po úrazu a léčení, které mě omezilo v pastorační činnosti a přípravě plánovaných aktivit CMKA. V čase dovolené k zotavení jsem dne 24.7. havaroval na kole a došlo k pádu a úrazu. Ve Strakonické nemocnici zjistili zlomení pánve  (ve třech místech) a byla zahájena konzervativní léčba s prognózou 6 týdnů v akutní fázi až 3 měsíce k úplnému zahojení. Po stabilizaci převoz do FN Olomouc traumatologické oddělení. Po vertikalizaci (nácviku chůze s berlami) pokračovalo léčení v domácím prostředí. Po zahojení byla zahájena rehabilitace ve FN Olomouc při hospitalizaci a po ukončení hospitalizace 15. 9. 2023 probíhá rehabilitace ambulantní formou.

Během celého času zakouším mimořádnou ochranu a péči Panny Marie a naplnění motta Světových dnů mládeže: „Maria vstala a spěchala“ i slova papeže Františka: „Panna Maria ihned vstává, spěchá na pomoc a neodkladně jedná. Zakoušel jsem, že Panna Maria ihned vstala a spěchala k pomoci a neodkladně jedná a všestranně pomáhá i tím, že následky pádu byly minimalizovány a léčení probíhá maximálně rychle a úspěšně. Také v této spojitosti mého pádu byla velmi příhodná a útěšná slova papeže Františka, který řekl při vigilii Světových dnů mládeže: „Těžkosti života jsou pády. Není důležité upadnout, ale důležité je vstát, důležité je pomáhat druhým vstát“. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě v tomto těžkém období provázeli modlitbou a pomocí a pomáhali mi vstát, abych se mohl vrátit k pastorační službě a k plnému fungování v přípravě aktivit a činnosti CMKA v novém akademickém roce.

S přáním úspěšného zahájení nového akademického roku zdraví a žehná P. Jiří Koníček, prezident CMKA

 

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI