Výroční schůze FEECA

Vydáno: 18.1.2019 | Autor: Filip Zaoral | Zpět

Náhled

Výroční schůze Evropské federace katolického vzdělávání dospělých FEECA, jíž je MSKA od roku 2003 řádným členem, se uskutečnila ve Vídni ve dnech 6. – 7. listopadu 2018. Na programu byly aktuality z jednotlivých členských zemí, zpráva o činnosti prezídia, zpráva o hospodaření, volby členů prezídia (prezidentem FEECA byl znovu zvolen dosavadní prezident Dr. Alois Becker) a náplň příštího odborného zasedání, které se bude konat v Berlíně ve dnech 10. – 11. dubna 2019. Předmětem jednání bude problematika marketingu a public relations ve vzdělávání dospělých, aktuální témata a možnosti jejich prezentace, média, trh a nebezpečí zneužití vzdělávacích programů k politickým kampaním.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
V roce 2020 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI