Výroční schůze FEECA

Vydáno: 18.1.2019 | Autor: Filip Zaoral | Zpět

Náhled

Výroční schůze Evropské federace katolického vzdělávání dospělých FEECA, jíž je MSKA od roku 2003 řádným členem, se uskutečnila ve Vídni ve dnech 6. – 7. listopadu 2018. Na programu byly aktuality z jednotlivých členských zemí, zpráva o činnosti prezídia, zpráva o hospodaření, volby členů prezídia (prezidentem FEECA byl znovu zvolen dosavadní prezident Dr. Alois Becker) a náplň příštího odborného zasedání, které se bude konat v Berlíně ve dnech 10. – 11. dubna 2019. Předmětem jednání bude problematika marketingu a public relations ve vzdělávání dospělých, aktuální témata a možnosti jejich prezentace, média, trh a nebezpečí zneužití vzdělávacích programů k politickým kampaním.

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V tomto roce nám Statutární město Olomouc přispělo 5000 Kč na Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie.
Logo - město Uherský Brod
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Města Uherský Brod ve výši 6.400 Kč.
Logo - statutární město Brno
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Statutárního města Brno dotaci ve výši 13.000 Kč.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI