Výroční schůze FEECA

Vydáno: 18.1.2019 | Autor: Filip Zaoral | Zpět

Náhled

Výroční schůze Evropské federace katolického vzdělávání dospělých FEECA, jíž je MSKA od roku 2003 řádným členem, se uskutečnila ve Vídni ve dnech 6. – 7. listopadu 2018. Na programu byly aktuality z jednotlivých členských zemí, zpráva o činnosti prezídia, zpráva o hospodaření, volby členů prezídia (prezidentem FEECA byl znovu zvolen dosavadní prezident Dr. Alois Becker) a náplň příštího odborného zasedání, které se bude konat v Berlíně ve dnech 10. – 11. dubna 2019. Předmětem jednání bude problematika marketingu a public relations ve vzdělávání dospělých, aktuální témata a možnosti jejich prezentace, média, trh a nebezpečí zneužití vzdělávacích programů k politickým kampaním.

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI