Vydání časopisu Dialog Evropa XXI. - 1-4/2021

Vydáno: 20.12.2022 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1- 4/2021, které shrnuje plánované témata činnost naší akademie a významná jubilea roku 2021.

ROZHOVORY: obsahuje rozhovory s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem k osobnosti A. C. Stojana a s Mons. Josefem Hrdličkou k osobnímu životnímu jubileu.

I. TÉMA: 100, výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým. Obsahuje referáty a příspěvky ke konferenci v rámci Akademických dnů CMKA a konference v Senátu, Referáty a příspěvky poskytují svědectví olomouckého arcibiskupa o službě pastýře v přelomovém období svobodné společnosti. Další referáty poskytují náhled a  působení A. C. Stojana ve službě a dialogu církve a státu a spolupráci církve a státu v období vzniku Československa.

II. TÉMA: JUBILEUM CÍRKEVNÍCH OSOBNOSTÍ. Jubileum 1100. výročí  mučednické smrti sv. Ludmily ohsahuje Kázání kardinála Schönborna v Tetíně a Pozdrav J. Em. Dominika kardinála Duky OP. Jubileum 60. výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Mons. Karla Matochy obsahuje příspěvky – Josef Karel Matocha (1888–1961) od arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a Svědectví o arcibiskupu Matochovi od historika Mgr. Víta Němce.

III. TÉMA projekt Mobilní univerzita CMKA. Obsahuje informace o záměru projektu Mobilní univerzity, který je zaměřen na vzdělávaní laiků formou  studijních  výjezdů spojených s přednáškami během cesty. Obsahuje zprávu o realizaci akcí v zimním semestru 2021 a výběr přednášek – Minulost a budoucnost velehradských sjezdů - Mons. Dr. Ladislav Belás z Nitry a  příspěvek - Český rodák kardinál Christoph Schönborn potomkem českých králů.

IV. TÉMA: REALIZACE KURZU  TEOLOIGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤAN: Obsahuje informace o záměru a realizaci Kurzu, který je zaměřen k uvedení do teologie a poznání teologických oborů s možností využití poznatků v praktickém životě křesťana. P přednášku z P. Mikluáška na téma Víra v perspektivě křesťanské fundamentální teologie  

ANOTACE PUBLIKACÍ: Představuje nové knihy: OD SRDCE K SRDCI - Mons. Josefa Hrdlička - Vychází u příležitosti jeho 80. narozenin.

V KŘÍŽI NAJDU VŠE, CO HLEDÁM - Arnulfovo dílo vychází česky poprvé v nádherném přebásnění Josefa Hrdličky. EXERCIČNÍ HNUTÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V OBDOBÍ 1850–2020 od P. ThDr. Jana Larische: - publikace mapující exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku od roku 1850 až do současnosti.

P. ThDr. Jiří Koníček, šéfredaktor

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI