Vliv Istanbulské úmluvy na postavení žen, mužů a pojetí rodiny

Vydáno: 17.8.2018 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Moravsko-slezská křesťanská akademie, z.s. ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP Olomouc a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu) pořádala odborný seminář na téma VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ A POJETÍ RODINY, který se uskutečnil  20. 6. 2018 v 17.00 – 19.00 hod v budově arcibiskupské kurie v Olomouci.

 

Program semináře

 • 17.00-17.15 Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK
  STANOVISKO ČBK K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
 • 17.15-17.30 - ThDr.Jan Balík, Ph.D., pastorální teologie, obor mládež a rodina
  GENDEROVÁ IDEOLOGIE VERSUS KATOLICKÁ ANTROPOLOGIE
 • 17.30-17.45 - doc. Dominik Opatrný, Th.D. morální teolog vyučující na CMTF
  POHLED MORÁLNÍ TEOLOGIE NA BOJ PROTI STEREOTYPŮM  V ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
 • 17.45-18.00 - přestávka
 • 18.00-18.15 - JUDr. Aleš Nytra, právník a odborník na danou problematiku
  PRÁVNÍ DŮSLEDKY ISTANBULSKÉ ÚMLUVY PŘI APLIKACI V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR
 • 18.15-18.30 - Mgr. Nina Nováková, konzultantka ČBK pro rodinu a školství
  PETICE K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ K RIZIKŮM V POJETÍ RODINY
 • 18.30-19.00 - PANELOVÁ DISKUZE S REFERENTY
  ThDr. ICLlic. Jiří Koníček, moderátor semináře

Odborný seminář MSKA k tzv. Istanbulské úmluvě

Moravsko-slezská křesťanská akademie se v souladu se svým posláním věnuje aktuálním problematickým otázkám zajímajícím církev a společnost, mezi které patří i problematika tzv. Istanbulské úmluvy. Podnětem k uspořádání odborného semináře je pastýřský list českých a moravských biskupů k otázce ratifikace této úmluvy a Petice proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy a nutnost poskytnout širší osvětu veřejnosti k této problematice. Odborný seminář, který se uskutečnil v sále arcibiskupské kurie v Olomouci 20. 6. 2018, poskytl pohledy odborníků z hlediska pastorálního, teologického, právního a politického. Tento seminář MSKA plánuje uskutečnit ve svých pobočkách nebo zprostředkovat v jiných místech, kde je o toto téma zájem. MSKA vydává tento publikovaný výstup z odborného semináře, který poskytuje základní osvětu k problematice Istanbulské úmluvy a jejího vlivu na postavení a role žen, mužů a pojetí rodiny s dopadem na právní řád ČR.

Odborný seminář byl pořádán v rámci vzdělávacího programu Moravsko-slezské křesťanské akademie, který nabízí vzdělání v teologické nauce, výklad učení a dokumentů magisteria církve. Odborné tematické sekce MSKA poskytují analýzu aktuálních církevně-společenských témat pro potřeby církevních subjektů a pro zájemce z odborné veřejnosti. Pro vzdělávání širší veřejnosti MSKA vydává pubikace z pořádaných akcí a odborné studie, monografie k aktuálním tématům. Moravsko-slezská křesťanská akademie vyvíjí svou osvětovou činnost v otevřenosti k diskuzi a dialogu pro vzájemnou spolupráci církevního a světského společenství, k utváření společenského dobra a pokojného soužití.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident MSKA, www.mska-akademie.cz, mska@mska-akademie.cz

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě, I. obor církevní historie
Přihláška na kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
Dotační program "Podpora kultury 2020 - činnost spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI