Vliv Istanbulské úmluvy na postavení žen, mužů a pojetí rodiny

Vydáno: 17.8.2018 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Moravsko-slezská křesťanská akademie, z.s. ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP Olomouc a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu) pořádala odborný seminář na téma VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ A POJETÍ RODINY, který se uskutečnil  20. 6. 2018 v 17.00 – 19.00 hod v budově arcibiskupské kurie v Olomouci.

 

Program semináře

 • 17.00-17.15 Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK
  STANOVISKO ČBK K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
 • 17.15-17.30 - ThDr.Jan Balík, Ph.D., pastorální teologie, obor mládež a rodina
  GENDEROVÁ IDEOLOGIE VERSUS KATOLICKÁ ANTROPOLOGIE
 • 17.30-17.45 - doc. Dominik Opatrný, Th.D. morální teolog vyučující na CMTF
  POHLED MORÁLNÍ TEOLOGIE NA BOJ PROTI STEREOTYPŮM  V ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
 • 17.45-18.00 - přestávka
 • 18.00-18.15 - JUDr. Aleš Nytra, právník a odborník na danou problematiku
  PRÁVNÍ DŮSLEDKY ISTANBULSKÉ ÚMLUVY PŘI APLIKACI V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR
 • 18.15-18.30 - Mgr. Nina Nováková, konzultantka ČBK pro rodinu a školství
  PETICE K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ K RIZIKŮM V POJETÍ RODINY
 • 18.30-19.00 - PANELOVÁ DISKUZE S REFERENTY
  ThDr. ICLlic. Jiří Koníček, moderátor semináře

Odborný seminář MSKA k tzv. Istanbulské úmluvě

Moravsko-slezská křesťanská akademie se v souladu se svým posláním věnuje aktuálním problematickým otázkám zajímajícím církev a společnost, mezi které patří i problematika tzv. Istanbulské úmluvy. Podnětem k uspořádání odborného semináře je pastýřský list českých a moravských biskupů k otázce ratifikace této úmluvy a Petice proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy a nutnost poskytnout širší osvětu veřejnosti k této problematice. Odborný seminář, který se uskutečnil v sále arcibiskupské kurie v Olomouci 20. 6. 2018, poskytl pohledy odborníků z hlediska pastorálního, teologického, právního a politického. Tento seminář MSKA plánuje uskutečnit ve svých pobočkách nebo zprostředkovat v jiných místech, kde je o toto téma zájem. MSKA vydává tento publikovaný výstup z odborného semináře, který poskytuje základní osvětu k problematice Istanbulské úmluvy a jejího vlivu na postavení a role žen, mužů a pojetí rodiny s dopadem na právní řád ČR.

Odborný seminář byl pořádán v rámci vzdělávacího programu Moravsko-slezské křesťanské akademie, který nabízí vzdělání v teologické nauce, výklad učení a dokumentů magisteria církve. Odborné tematické sekce MSKA poskytují analýzu aktuálních církevně-společenských témat pro potřeby církevních subjektů a pro zájemce z odborné veřejnosti. Pro vzdělávání širší veřejnosti MSKA vydává pubikace z pořádaných akcí a odborné studie, monografie k aktuálním tématům. Moravsko-slezská křesťanská akademie vyvíjí svou osvětovou činnost v otevřenosti k diskuzi a dialogu pro vzájemnou spolupráci církevního a světského společenství, k utváření společenského dobra a pokojného soužití.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident MSKA, www.mska-akademie.cz, mska@mska-akademie.cz

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Přihláška na kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Pořádané akce

Logo - město Uherský Brod
Projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organzací a spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI