Vliv Istanbulské úmluvy na postavení žen, mužů a pojetí rodiny

Vydáno: 17.8.2018 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Moravsko-slezská křesťanská akademie, z.s. ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP Olomouc a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu) pořádala odborný seminář na téma VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ A POJETÍ RODINY, který se uskutečnil  20. 6. 2018 v 17.00 – 19.00 hod v budově arcibiskupské kurie v Olomouci.

 

Program semináře

 • 17.00-17.15 Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK
  STANOVISKO ČBK K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
 • 17.15-17.30 - ThDr.Jan Balík, Ph.D., pastorální teologie, obor mládež a rodina
  GENDEROVÁ IDEOLOGIE VERSUS KATOLICKÁ ANTROPOLOGIE
 • 17.30-17.45 - doc. Dominik Opatrný, Th.D. morální teolog vyučující na CMTF
  POHLED MORÁLNÍ TEOLOGIE NA BOJ PROTI STEREOTYPŮM  V ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
 • 17.45-18.00 - přestávka
 • 18.00-18.15 - JUDr. Aleš Nytra, právník a odborník na danou problematiku
  PRÁVNÍ DŮSLEDKY ISTANBULSKÉ ÚMLUVY PŘI APLIKACI V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR
 • 18.15-18.30 - Mgr. Nina Nováková, konzultantka ČBK pro rodinu a školství
  PETICE K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ K RIZIKŮM V POJETÍ RODINY
 • 18.30-19.00 - PANELOVÁ DISKUZE S REFERENTY
  ThDr. ICLlic. Jiří Koníček, moderátor semináře

Odborný seminář MSKA k tzv. Istanbulské úmluvě

Moravsko-slezská křesťanská akademie se v souladu se svým posláním věnuje aktuálním problematickým otázkám zajímajícím církev a společnost, mezi které patří i problematika tzv. Istanbulské úmluvy. Podnětem k uspořádání odborného semináře je pastýřský list českých a moravských biskupů k otázce ratifikace této úmluvy a Petice proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy a nutnost poskytnout širší osvětu veřejnosti k této problematice. Odborný seminář, který se uskutečnil v sále arcibiskupské kurie v Olomouci 20. 6. 2018, poskytl pohledy odborníků z hlediska pastorálního, teologického, právního a politického. Tento seminář MSKA plánuje uskutečnit ve svých pobočkách nebo zprostředkovat v jiných místech, kde je o toto téma zájem. MSKA vydává tento publikovaný výstup z odborného semináře, který poskytuje základní osvětu k problematice Istanbulské úmluvy a jejího vlivu na postavení a role žen, mužů a pojetí rodiny s dopadem na právní řád ČR.

Odborný seminář byl pořádán v rámci vzdělávacího programu Moravsko-slezské křesťanské akademie, který nabízí vzdělání v teologické nauce, výklad učení a dokumentů magisteria církve. Odborné tematické sekce MSKA poskytují analýzu aktuálních církevně-společenských témat pro potřeby církevních subjektů a pro zájemce z odborné veřejnosti. Pro vzdělávání širší veřejnosti MSKA vydává pubikace z pořádaných akcí a odborné studie, monografie k aktuálním tématům. Moravsko-slezská křesťanská akademie vyvíjí svou osvětovou činnost v otevřenosti k diskuzi a dialogu pro vzájemnou spolupráci církevního a světského společenství, k utváření společenského dobra a pokojného soužití.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident MSKA, www.mska-akademie.cz, mska@mska-akademie.cz

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI