Velikonoční přání

Vydáno: 19.4.2019 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Velikonoční tajemství utrpení, smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista

 

Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti.

Hospodinův plán se zdaří skrze něho. Po útrapách se jeho duše nasytí světlem, svým utrpením můj Služebník ospravedlní mnohé, neboť na sebe vezme jejich viny. Iz 52, 13-53,

 

Kriste Ježíši, je to div, že používáš naše ruce, když chceš konat své dílo.

Je to div, že používáš naše nohy, když chceš přivést lidi na svou cestu.

Je to div, že používáš naše rty, když chceš dnes lidem vyprávět o sobě.

My jsme Tvým listem, který mohou číst všichni lidé.

My jsme Tvým poselstvím, napsaným našimi činy a slovy.

A co když se naše písmo stalo nečitelným?

A co když naše ruce jsou zaměstnány jinými věcmi než Tvými?

A co když naše nohy jdou tam, kam nás přitahuje hřích?

A co když naše rty mluví to, co Ty odmítáš?

Odpusť, že jsme Ti chtěli sloužit bez následování!!!!!

 

Všem členům, příznivcům podporovatelům MSKA přeji, ať Vás Vzkříšený Kristus svou kalvárskou obětí vyvede z ubohosti a otroctví hříchu ke svobodě a důstojnosti dětí Božích.

P. Jiří Koníček, prezident a tým MSKA

 

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Přihláška na kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Pořádané akce

Logo - město Uherský Brod
Projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organzací a spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI