VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ČLENŮM CMKA

Vydáno: 21.12.2022 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Vánoční přání členům CMKA 2022

Anděl zvěstoval Panně Marii: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího.“

Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. Evangelium – Lk 1,26-38

Vážení členové a příznivci CMKA,

evangelium o Zvěstování Páně hovoří o jedinečné události v dějinách spásy, naplnění příslibu příchodu Spasitele, který se narodí z Panny a bude nazván synem Nejvyššího a spasí svůj lid. Když se Panna Maria ptá, jak se to stane, tak anděl dává Marii slova ujištění „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní“.

Podobně jako Panna Maria, když si děláme starosti, tak můžeme zakusit, že Bůh se o vše postará a jedinečným způsobem vše vyřeší. Také nás Duch svatý uvede do veškeré pravdy zvláště o tom co jak se má stát, dává sílu i útěchu jak to vše naplňovat. Anděl dává nám ujištění slovy „moc Nejvyššího tě zastíní – Bůh Otec nás jistí svou mocí, je záštitou, oporou i jistotu, proto můžeme kráčet životem pevně a neochvějně. S důvěrou se odevzdejme Bohu a necháme se vést a v poslušnosti Jeho slova a věrně sloužit Bohu v díle spásy.

Přeji a vyprošuji vám, abyste uviděli veliké Světlo Krista Spasitele, aby prozářil všechny Vaše temnoty, aby Duch svatý sestupoval na vás a uváděl vás do veškeré pravdy a zahrnoval útěchou a aby vás zaštítila moc Nejvyššího, nebeského Otce, aby vás provázela při překonávání všeho zla a obtíží života a aby se zrodila ve vašich srdcích milost a láska Syna Nejvyššího, aby vaše srdce naplnil dobrou vůlí a zahrnul vás, vaše domovy i tento svět mírem a pokojem.

Radostné prožití slavnosti narození Páně a pokoj a milost v novém roce přeje P. Jiří Koníček, prezident CMKA

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI