Vánoční přání 2020

Vydáno: 4.1.2021 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Vánoce 2020 – Narození Páně je darem Božího srdce a projevem lásky k nám všem.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v Něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Jan 3, 16-21

Den slavnosti Narození Páně, čas vánoční je časem, kdy svým blízkým a známým přejeme všechno nejlepší. Dělíce se při Štědré večeři, dělíme se s vlastním srdcem. Stojí za to se při této příležitosti zastavit nad tajemstvím našeho srdce. Jde o tři pravdy.

První se týká jeho rozdělení. Lidské srdce má úžasnou vlastnost: roste a zdokonaluje se, když se dobrovolně rozdává. Ve svaté noci vzpomínáme na toto pro nás nepochopitelné gesto Boha, který se s námi podělil o svoje vlastní srdce, když do našich rukou odevzdal svého Syna. Ten se zase s námi podělil o své srdce, když ho proměnil v chléb a pozval k požívání: „Vezměte a jezte z něho všichni...“

Vzpomínka na tuto nepochopitelnou Boží lásku nás vyzývá, abychom vyšli v ústrety druhému člověku. Syn Boží se přes dvacet století každodenně dělí o Své Srdce s miliony lidí na celé zemi a nic z Jeho srdce neubude - je neustále plné dokonalosti. Šťastný je ten, kdo překonal strach a rozhodl se vlastním srdcem obdarovat druhé.

Druhá pravda: Každé lidské srdce je dobré. Totiž, každé je dílem samého Boha a z Jeho rukou nemůže vyjít nic nedokonalého. Ve štědrovečerních chvílích můžeme tuto pravdu zvlášť vnímat. Dobré srdce má otec, který dělá doma výtržnosti a dobré srdce má i zloděj. Každý z nich si musí ve štědrovečerním čase uvědomit, že dostal od Stvořitele dobré srdce, stvořené podle vzoru dobrého Božského Srdce. Zlé skutky, kterých se dopouští, vyplývají pouze z toho, že se o své srdce nechtějí s nikým podělit. Stačí, aby se vlastník ledového srdce o ně začal dělit s druhými a ihned se ukáže, že ono je skutečně dobré. Naše srdce, jako dílo Boží, je dobré. Co je jednoduššího než se s ním dělit s druhými. To je možné pro každého člověka. Každý z nás se může stát dobrým.

Třetí pravda: Srdce je nutné dělit moudře. Evangelium podává ideální řešení. Radí odevzdat srdce do rukou samotného Boha. Tak to udělala Maria. Bůh se s ní podělil o svoje srdce a ona ihned svoje srdce odevzdala do Jeho rukou. „Jsem služebnice Páně“. Proto Bůh jejím srdcem obdarovává pokolení, obšťastňuje miliony lidí. Při takovém řešení nebude nikomu srdce chybět. Pán Bůh bude jím obohacovat mnohé a ono nejen že se nebude umenšovat, ale bude růst.

Všem členům, příznivcům a podprovatelům  CMKA  přejeme ať se tajemství srdce, odhalené ve štědrovečerních chvílích, stane pro všechny lidi dobré vůle klíčem otvírajícím cestu ke štěstí v tomto vánočním čase, ale i v novém roce 2021  P. ThDr. Jiří Koníček, prezident a tým CMKA

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI