ÚMRTÍ DLOUHOLETÉHO ČLENA CMKA MONS. PROF. LADISLAVA TICHÉHO, TH.D.

Vydáno: 4.3.2022 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Ve věku nedožitých 74 let zemřel v úterý 1. března 2022 po delší těžké nemoci Mons. Ladislav Tichý, kněz brněnské diecéze a profesor biblistiky na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci a dlouholetý člen Cyrilometodějské (dříve Moravsko-slezské) křesťanské akademie.

Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 5. března při mši svaté od 10.00 v olomouckém kostele sv. Mořice a od 14.30 v jeho rodné Olešnici, poté bude tělo zemřelého uloženo na místním hřbitově.

 

Mons. prof. Ladislav Tichý, Th.D. římskokatolický kněz, kanovník olomoucké metropolitní kapituly působil jako profesor novozákonní biblistiky na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Roku 1992 habilitován na (CMTF UP Olomouc) s účinností od 1. března 1993. V roce 2005 byl jmenován profesorem. V letech 1991 až 1997 byl děkanem fakulty.

Prof. Ladislav Tichý byl dlouholetým členem Cyrilometodějské křesťanské akademie, ve které se významným způsobem angažoval v různých funkcích  jako místopředseda a naposledy jako předseda smírčího sboru CMKA  v činnosti Akademie.

Zájem o rozvoj Akademie  vyjádřil v rozhovoru při příležitosti 30. výročí vzniku MSKA – CMKA v roce 2020 v časopise Dialog Evropa:

ROZHOVOR S Prof. LADISLAVEM TICHÝM, Th.D., PŘEDSEDOU SMÍRČÍHO SBORU CMKA

  1. V čem spatřujete poslání CMKA a její budoucnost?

CMKA je důležitý orgán pro rozšiřování vědomostí především v duchovní oblasti. A to má velký význam. Významný je také nový název, který obsahuje přívlastek „Cyrilometodějská“. Tím je Akademie vlastně otevřena vůči Evropě a světu. Tuto otevřenost by pak měla v budoucnosti využít a podílet se na šíření vědomostí nejen na Moravě a v České republice, ale i mezinárodně, i když hlavní náplň práce bude jistě pro ty, kteří žijí s námi ve společenství naší země.

  1. Co vám akademie během své existence dala, jak vás obohatila, popř. jaké nové věci jste realizovali v rámci akademie?

MSKA (dnes CMKA) mi umožnila setkání s lidmi, které bych jinak nepoznal. Nemalé obohacení jsem samozřejmě získal také z příspěvků a přednášek, kterých jsem se mohl osobně účastnit. Můj podíl na realizaci nových programů je poměrně malý. Ale z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že kurzy pro menší okruh zájemců mohou prohloubit vědomosti ještě více než pouhé přednášky. Kromě toho se začínají také organizovat kluby. CMKA bych chtěl popřát krásnou budoucnost, která bude naplněna užitečnou a bohulibou činností.

 

Úmrtím prof. Ladislava Tichého naše Akademie ztrácí osobnost, která svojí akademickou erudicí, a osobnostním charakterem tvůrčího, laskavého, pozorného otevřeného člověka, mimořádným způsobem přispívala k naslouchání a dialogu v akademickém sdílení a k pokojné vzájemné tvůrčí spolupráci v církevním a akademickém společenství.

jménem Prezidia CMKA bych rád poděkoval Pánu Bohu za ušlechtilého kněze a  akademika Mons. Ladislava a za všechno co nám Bůh v něm dal, když byl mezi námi.

Děkujeme za vše co vykonal v působení a v rozvoji Cyrilometodějské křesťanské akademie a vyprošujeme mu na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje odměnu věčné radosti v nebeském království

P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident CMKA

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI