Přehled aktivit MSKA RP Uherský Brod v roce 2018

Vydáno: 5.3.2019 | Autor: Filip Zaoral | Zpět

Náhled

Zpráva o činnosti RP MSKA Uherský Brod v roce 2018

Uherskobrodská regionální pobočka MSKA uspořádala v roce 2018 šest přednášek, které se konaly v sále farního úřadu, s nímž RP MSKA dlouhodobě   spolupracuje. Vedení pobočky se ujal P. Jindřich Peřina, kaplan uherskobrodské farnosti, z jehož iniciativy pobočka po šesti letech svou činnost obnovila.

První přednáška jarního cyklu s názvem „Islám, výzva nebo ohrožení?“ se konala 18. dubna. Přednášel vojenský kaplan P. Jan Pacner, který působil v roce 2007 u 10. kontingentu KFOR v Kosově. Přednáška byla hojně navštívena a vyvolala velmi živou diskusi. Druhá přednáška nazvaná „Hospodaření církve, zkušenosti a perspektiva“ se konala 9. května. Měli jsme tu čest přivítat na ní arcibiskupa olomoucké arcidiecéze Mons. Jana Graubnera. Otec arcibiskup nás podrobně seznámil s hospodařením církve, s jejími úspěchy, problémy i plány do budoucna. Třetí přednáška „Křesťan a politika“ se konala 13. června. Poslanec a 1. místopředseda KDU-ČSL, ing. Marian Jurečka poukázal na nutnost angažování křesťanů v politice. Podzimní cyklus začal 12. září čtvrtou přednáškou „Kam se poděl Nadační fond Generace 21?“ Jana Talafanta, ředitele NF G21 a koordinátora projektu. Přednášející nás podrobně seznámil s projektem přesídlení iráckých křesťanů do České republiky.  Z původních 153 křesťanů jich přiletělo do ČR celkem 89. Někteří z nich odešli do Německa, 24 Iráčanů se vrátilo domů do Iráku. V ČR zůstalo 34 iráckých křesťanů, kteří se zde rozhodli žít a pracovat. Pátá přednáška, s názvem „Politika, dílo Boží nebo lidské“ se konala 17. října. Přednášel P. Mgr. Jan Koblížek, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci, který nás precizně připravenou přednáškou provedl politikou, tedy správou věcí veřejných, od antiky až po současnost. Poslední, šestá přednáška s názvem „Výchova dítěte v křesťanské rodině“ se uskutečnila 14. listopadu. P. doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D., SDB, pedagog CMTF v Olomouci nás seznámil se správným, laskavým a odpovědným přístupem k výchově dětí. Ochotně odpovídal na četné dotazy mladých rodičů, jak postupovat při výchově malých, ale i větších dětí v konfliktních situacích.

Na závěr chci poděkovat Římskokatolické farnosti Uherský Brod za spolupráci   a  Městu Uherský Brod za finanční podporu. Bez jejich pomoci by se tato činnost nemohla uskutečnit.

PhDr. Hana Všetečková

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Přihláška na kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Pořádané akce

Logo - město Uherský Brod
Projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organzací a spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI