Přehled aktivit MSKA RP Uherský Brod v roce 2018

Vydáno: 5.3.2019 | Autor: Filip Zaoral | Zpět

Náhled

Zpráva o činnosti RP MSKA Uherský Brod v roce 2018

Uherskobrodská regionální pobočka MSKA uspořádala v roce 2018 šest přednášek, které se konaly v sále farního úřadu, s nímž RP MSKA dlouhodobě   spolupracuje. Vedení pobočky se ujal P. Jindřich Peřina, kaplan uherskobrodské farnosti, z jehož iniciativy pobočka po šesti letech svou činnost obnovila.

První přednáška jarního cyklu s názvem „Islám, výzva nebo ohrožení?“ se konala 18. dubna. Přednášel vojenský kaplan P. Jan Pacner, který působil v roce 2007 u 10. kontingentu KFOR v Kosově. Přednáška byla hojně navštívena a vyvolala velmi živou diskusi. Druhá přednáška nazvaná „Hospodaření církve, zkušenosti a perspektiva“ se konala 9. května. Měli jsme tu čest přivítat na ní arcibiskupa olomoucké arcidiecéze Mons. Jana Graubnera. Otec arcibiskup nás podrobně seznámil s hospodařením církve, s jejími úspěchy, problémy i plány do budoucna. Třetí přednáška „Křesťan a politika“ se konala 13. června. Poslanec a 1. místopředseda KDU-ČSL, ing. Marian Jurečka poukázal na nutnost angažování křesťanů v politice. Podzimní cyklus začal 12. září čtvrtou přednáškou „Kam se poděl Nadační fond Generace 21?“ Jana Talafanta, ředitele NF G21 a koordinátora projektu. Přednášející nás podrobně seznámil s projektem přesídlení iráckých křesťanů do České republiky.  Z původních 153 křesťanů jich přiletělo do ČR celkem 89. Někteří z nich odešli do Německa, 24 Iráčanů se vrátilo domů do Iráku. V ČR zůstalo 34 iráckých křesťanů, kteří se zde rozhodli žít a pracovat. Pátá přednáška, s názvem „Politika, dílo Boží nebo lidské“ se konala 17. října. Přednášel P. Mgr. Jan Koblížek, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci, který nás precizně připravenou přednáškou provedl politikou, tedy správou věcí veřejných, od antiky až po současnost. Poslední, šestá přednáška s názvem „Výchova dítěte v křesťanské rodině“ se uskutečnila 14. listopadu. P. doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D., SDB, pedagog CMTF v Olomouci nás seznámil se správným, laskavým a odpovědným přístupem k výchově dětí. Ochotně odpovídal na četné dotazy mladých rodičů, jak postupovat při výchově malých, ale i větších dětí v konfliktních situacích.

Na závěr chci poděkovat Římskokatolické farnosti Uherský Brod za spolupráci   a  Městu Uherský Brod za finanční podporu. Bez jejich pomoci by se tato činnost nemohla uskutečnit.

PhDr. Hana Všetečková

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V tomto roce nám Statutární město Olomouc přispělo 5000 Kč na Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie.
Logo - město Uherský Brod
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Města Uherský Brod ve výši 6.400 Kč.
Logo - statutární město Brno
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Statutárního města Brno dotaci ve výši 13.000 Kč.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI