PŘEDNÁŠKY: HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU

Vydáno: 20.9.2023 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Při příležitosti 1150. výročí jmenování sv. Metoděje arcibiskupem moravsko-panonským Cyrilometodějská křesťanská akademie v rámci kurzu Teologie v praktickém životě křesťana a k poznání staroslověnštiny a Hlaholského misálu k slavení staroslověnské liturgie připravila mimořádný cyklus přednášek na téma:

HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU

– přednáší doc. Mgr. MIROSLAV VEPŘEK,Ph.D. - vyučuje na Filozofické fakultě UP Olomouc, specializace na staroslověnštinu a bohemistiku, církevní slovanštinu české redakce.

Kdy: pravidelně úterý – 18:00 – 19:30 hod. (10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11. 2023)

Kde: UČEBNA CMKA Olomouc, Wurmova 11, Olomouc (budova Arcibiskupské knihovny)

Kurz liturgické staroslověnštiny - je věnován fenoménu liturgického díla sv. Cyrila a Metoděje ve staroslověnštině, přesněji bohoslužbě římské, která je doložena již nejstarším dochovaným slovanským rukopisem psaným hlaholicí, tzv. Kyjevskými listy. Zájemci budou seznámeni s historií, zachovanými památkami, problematikou písma a jazyka. Zvláštní pozornost bude věnována dodnes platnému misálu k užití v českých a moravských diecézích. Nedílnou součástí kurzu bude též praktický výklad a návod k užití novodobé staroslověnštiny v praxi. Hlaholský misál byl vydán 1992 schválen ČBK a distribuován do farností. Kurz poskytuje mimořádnou příležitost kněžím i laikům k seznámení a k obnově slavení liturgie ve staroslověnštině.

TERMÍNY A TÉMATA PŘEDNÁŠEK

10. 10. – FENOMÉN LITURGICKÉHO DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE VE STAROSLOVĚNŠTINĚ – BOHOSLUŽEBNÉ KNIHY ŘÍMSKÉ LITURGIE – KYJEVSKÉ LISTY

24. 10. – NOVODOBÉ LITURGICKÉ TEXTY Z 20. STOLETÍ, HLAHOLSKÝ MISÁL SESTAVENÝ V. TKADLČÍKEM

7. 11. – HLAHOLICE – PROBLEMATIKA PÍSMA A JAZYKA

21. 11. – PRAKTICKÝ VÝKLAD A NÁVOD K UŽITÍ NOVODOBÉ STAROSLOVĚNŠTINY V PRAXI.

KURZ PROBÍHÁ PREZENČNĚ A JE MOŽNO SE ÚČASTNIT DISTANČNÍ FORMOU.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ ELEKTRONICKY NA WEBU: mska-akademie.cz.

nebo písemně: Sekretariát CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

 

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI