OZNÁMENÍ K PROGRAMU PŘEDNÁŠEK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA V LETNÍM SEMSTRU 2022.

Vydáno: 12.1.2022 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled
VZHLEDEM K PANDEMICKÉ SITUACI SE PLÁNOVANÉ PŘEDNÁŠKY V LEDNU 2022 K TÉMATU EXHORTACE CHRISTUS VIVIT (P. MIKULÁŠEK) KONAT NEBUDOU.
PŘEDNÁŠKY KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ V LETNÍM SEMESTRU BUDOU ZAHÁJENY 3. ÚNORA 2022 - 18:00-19:30 - ÚČEBNA CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC.
LETNÍ SMESTR JE ZAHÁJEN CYKLEM PŘEDNÁŠEK NA TÉMA " KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH UDÁLOSTECH ČESKOSLOVENSKA" - ThDr. Jiří Koníček

 

Pozvat a přihlašovat se mohou další zájemci k prezenčnímu , tak distančnímu studiu.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a akademické sdílení

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI