OPATŘENÍ PREZIDIA MSKA K COVID-19 - ZRUŠENÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ A AKCÍ MSKA

Vydáno: 17.3.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

OPATŘENÍ PREZIDIA MSKA

V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR K PANDEMII COVID-19

 

Prezidium MSKA na základě nařízení a opatření Vlády ČR o nouzovém stavu a omezení volného pohybu osob k zamezení šíření COVID-19 schvaluje následující opatření:

I.

Prezidium MSKA v souvislosti s nařízením Vlády ČR o zákazu soukromých a veřejných shromáždění nad 30 osob ruší a odkaládá konání Valného shromáždění MSKA svolané prezidentem MSKA na 28. 3. 2020 do budovy arcidiecézní kurie, Biskupské nám 1, Olomouc.

II.

Prezidium MSKA rozhodne o svolání Valného shromáždění MSKA dle Stanov MSKA jakmile pominou právní překážky a nastanou právní podmínky umožňující řádné a včasné svolání VS MSKA.

III.

Akce MSKA plánované organizačními jednotkami, zejména Regionálními pobočkami a Kluby křesťanské akademie MSKA se na základě vládních nařízením a opatření nekonají a to do doby než pominou právní překážky plynoucí z vládních nařízení.

IV.

Usnesení bylo Prezidiem MSKA projednáno per rollam a přijato jednohlasně. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti okamžikem vyhlášení 16. 3. 2020.

 

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Prezident MSKA,

Moravsko-slezská křesťanská akademie, z.s.

V Olomouci 16. 3. 2020

 

Opatření ke stažení (PDF)

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě, I. obor církevní historie
Přihláška na kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
Dotační program "Podpora kultury 2020 - činnost spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI