OPATŘENÍ PREZIDIA MSKA K COVID-19 - ZRUŠENÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ A AKCÍ MSKA

Vydáno: 17.3.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

OPATŘENÍ PREZIDIA MSKA

V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR K PANDEMII COVID-19

 

Prezidium MSKA na základě nařízení a opatření Vlády ČR o nouzovém stavu a omezení volného pohybu osob k zamezení šíření COVID-19 schvaluje následující opatření:

I.

Prezidium MSKA v souvislosti s nařízením Vlády ČR o zákazu soukromých a veřejných shromáždění nad 30 osob ruší a odkaládá konání Valného shromáždění MSKA svolané prezidentem MSKA na 28. 3. 2020 do budovy arcidiecézní kurie, Biskupské nám 1, Olomouc.

II.

Prezidium MSKA rozhodne o svolání Valného shromáždění MSKA dle Stanov MSKA jakmile pominou právní překážky a nastanou právní podmínky umožňující řádné a včasné svolání VS MSKA.

III.

Akce MSKA plánované organizačními jednotkami, zejména Regionálními pobočkami a Kluby křesťanské akademie MSKA se na základě vládních nařízením a opatření nekonají a to do doby než pominou právní překážky plynoucí z vládních nařízení.

IV.

Usnesení bylo Prezidiem MSKA projednáno per rollam a přijato jednohlasně. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti okamžikem vyhlášení 16. 3. 2020.

 

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Prezident MSKA,

Moravsko-slezská křesťanská akademie, z.s.

V Olomouci 16. 3. 2020

 

Opatření ke stažení (PDF)

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI