OPATŘENÍ PREZIDIA CMKA KE COVID-19 A NOUZOVÉMU STAVU K 5. 10. 2020

Vydáno: 5.10.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

OPATŘENÍ PREZIDIA CMKA K AKTIVITAM CMKA

V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU KE DNI 5.10.2020

A NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR K PANDEMII COVID-19

 

Prezidium CMKA na základě vyhlášení nouzového stavu ke dni 5. 10. 2020 a souvisejících nařízení a opatření Vlády ČR k zamezení šíření COVID-19, zejména nařízení o omezení shromáždění osob ve vnitřních prostorách v počtu 10 osob a vnějších akcí na 20 osob schvaluje následující opatření:

I.

Aktivity organizačních jednotek CMKA s předpokládaným počtem nad 10 osob se ruší a odkládají na dobu až pominou právní překážky a do ukončení nouzového stavu.

II.

Akce plánované organizačními jednotkami CMKA s počtem do 10 osob ve vnitřních prostorách a v případě pořádaní venkovních akcí 20 osob se mohou konat pouze při splnění podmínek a příslušných opatření. Za naplnění opatření zodpovídá organizátor akce.

IV.

Opatření platí po dobu vyhlášení nouzového stavu a než pominou právní překážky.

V.

Usnesení bylo Prezidiem CMKA projednáno a schváleno na jednání prezidia dne 2. 10. 2020, přijato jednohlasně a nabývá platnosti a účinnosti dne 5. 10. 2020.

V Olomouci 5. 10. 2020

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Prezident MSKA,

Cyrilometodějská křesťanská akademie, z. s.

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI