OPATŘENÍ PREZIDIA CMKA KE COVID-19 A NOUZOVÉMU STAVU K 5. 10. 2020

Vydáno: 5.10.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

OPATŘENÍ PREZIDIA CMKA K AKTIVITAM CMKA

V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU KE DNI 5.10.2020

A NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR K PANDEMII COVID-19

 

Prezidium CMKA na základě vyhlášení nouzového stavu ke dni 5. 10. 2020 a souvisejících nařízení a opatření Vlády ČR k zamezení šíření COVID-19, zejména nařízení o omezení shromáždění osob ve vnitřních prostorách v počtu 10 osob a vnějších akcí na 20 osob schvaluje následující opatření:

I.

Aktivity organizačních jednotek CMKA s předpokládaným počtem nad 10 osob se ruší a odkládají na dobu až pominou právní překážky a do ukončení nouzového stavu.

II.

Akce plánované organizačními jednotkami CMKA s počtem do 10 osob ve vnitřních prostorách a v případě pořádaní venkovních akcí 20 osob se mohou konat pouze při splnění podmínek a příslušných opatření. Za naplnění opatření zodpovídá organizátor akce.

IV.

Opatření platí po dobu vyhlášení nouzového stavu a než pominou právní překážky.

V.

Usnesení bylo Prezidiem CMKA projednáno a schváleno na jednání prezidia dne 2. 10. 2020, přijato jednohlasně a nabývá platnosti a účinnosti dne 5. 10. 2020.

V Olomouci 5. 10. 2020

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Prezident MSKA,

Cyrilometodějská křesťanská akademie, z. s.

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI