Odborné zasedání FEECA 2018

Vydáno: 17.5.2018 | Autor: Administrátor | Zpět

Náhled

Evropská federace pro katolické vzdělávání dospělých FEECA, jíž je Moravsko-slezská křesťanská akademie od roku 2003 řádným členem, byla založena v roce 1963 jako střechový orgán evropských křesťanských spolků zaměřených na vzdělávání dospělých. V současné době je jejími členy celkem deset zemí: Německo, Francie, Lucembursko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Česko, Maďarsko, Rumunsko a Litva. FEECA se spolu s dalšími křesťanskými organizacemi angažuje v bruselském sídle Evropské unie v oblasti vzdělávání. Pravidelně vydává výzvy, v nichž se zasazuje za zvýšení rozpočtu v rámci programů Erasmus+, YOUTH IN ACTION a GRUNDTVIG, za zvýšení dostupnosti programů pro co největší počet zájemců zjednodušením formálních procedur a za větší transparentnost při udělování velkých grantů, doporučuje věnovat větší pozornost vzdělávání lidí s handicapem a vybízí k většímu důrazu na efektivitu vynaložených prostředků.

K pravidelným aktivitám FEECA patří každoroční odborná zasedání. Letošní jednání na téma Papežská encyklika Laudato si´ jako impuls pro katolické vzdělávání dospělých v Evropě se konalo ve dnech 24. – 25. dubna 2018 v Budapešti. Encykliku lze bez nadsázky označit za přelomový text, v němž papež František nastínil ideu integrální ekologie se sociální dimenzí. O pohledu maďarských biskupů na encykliku se zvláštním důrazem na Stvoření a odpovědnost za jeho ochranu promluvil Mons. János Székely, biskup szombathelský; angažmá maďarských křesťanských skupin při prosazování sociální ekologie v parlamentu, při výchově ve školách a v pastoraci podrobně rozebral János Zlinszky, profesor Katolické univerzity Pétera Pázmányho v Budapešti. V následujících krátkých vystoupeních byly představeny iniciativy v oblasti ekologického zemědělství v Rumunsku, maďarský vzdělávací program zaměřený na teologické, sociální a ekonomické aspekty ekologie KETEG a aktivity švýcarských koncernů v oblasti ochrany životního prostředí založené na principu fair trade. Moravsko-slezskou křesťanskou akademii v Budapešti zastupoval její viceprezident Roman Zaoral, který účastníky jednání stručně informoval o uskutečněných přednáškách a bio-etických konferencích, jež seznámily širokou veřejnost v České republice s hlavními myšlenkami encykliky. Vyzvedl zejména vystoupení biologa a kněze Marka Váchy, jehož fundované ústní i knižní prezentace (Tváří v tvář Zemi), inspirované encyklikou Laudato si´, se setkaly s velkým ohlasem.

Příležitost k bližším osobním setkáním a rozhovorům poskytl doprovodný program sestávající ze společné večeře, noční projížďky lodí po Dunaji a prohlídky maďarského parlamentu. Příští jednání FEECA se uskuteční ve dnech 10. – 11. dubna 2019 v Lucembursku. Téma nebylo zatím stanoveno.

Roman Zaoral

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI