Odborné zasedání FEECA 2018

Vydáno: 17.5.2018 | Autor: Administrátor | Zpět

Náhled

Evropská federace pro katolické vzdělávání dospělých FEECA, jíž je Moravsko-slezská křesťanská akademie od roku 2003 řádným členem, byla založena v roce 1963 jako střechový orgán evropských křesťanských spolků zaměřených na vzdělávání dospělých. V současné době je jejími členy celkem deset zemí: Německo, Francie, Lucembursko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Česko, Maďarsko, Rumunsko a Litva. FEECA se spolu s dalšími křesťanskými organizacemi angažuje v bruselském sídle Evropské unie v oblasti vzdělávání. Pravidelně vydává výzvy, v nichž se zasazuje za zvýšení rozpočtu v rámci programů Erasmus+, YOUTH IN ACTION a GRUNDTVIG, za zvýšení dostupnosti programů pro co největší počet zájemců zjednodušením formálních procedur a za větší transparentnost při udělování velkých grantů, doporučuje věnovat větší pozornost vzdělávání lidí s handicapem a vybízí k většímu důrazu na efektivitu vynaložených prostředků.

K pravidelným aktivitám FEECA patří každoroční odborná zasedání. Letošní jednání na téma Papežská encyklika Laudato si´ jako impuls pro katolické vzdělávání dospělých v Evropě se konalo ve dnech 24. – 25. dubna 2018 v Budapešti. Encykliku lze bez nadsázky označit za přelomový text, v němž papež František nastínil ideu integrální ekologie se sociální dimenzí. O pohledu maďarských biskupů na encykliku se zvláštním důrazem na Stvoření a odpovědnost za jeho ochranu promluvil Mons. János Székely, biskup szombathelský; angažmá maďarských křesťanských skupin při prosazování sociální ekologie v parlamentu, při výchově ve školách a v pastoraci podrobně rozebral János Zlinszky, profesor Katolické univerzity Pétera Pázmányho v Budapešti. V následujících krátkých vystoupeních byly představeny iniciativy v oblasti ekologického zemědělství v Rumunsku, maďarský vzdělávací program zaměřený na teologické, sociální a ekonomické aspekty ekologie KETEG a aktivity švýcarských koncernů v oblasti ochrany životního prostředí založené na principu fair trade. Moravsko-slezskou křesťanskou akademii v Budapešti zastupoval její viceprezident Roman Zaoral, který účastníky jednání stručně informoval o uskutečněných přednáškách a bio-etických konferencích, jež seznámily širokou veřejnost v České republice s hlavními myšlenkami encykliky. Vyzvedl zejména vystoupení biologa a kněze Marka Váchy, jehož fundované ústní i knižní prezentace (Tváří v tvář Zemi), inspirované encyklikou Laudato si´, se setkaly s velkým ohlasem.

Příležitost k bližším osobním setkáním a rozhovorům poskytl doprovodný program sestávající ze společné večeře, noční projížďky lodí po Dunaji a prohlídky maďarského parlamentu. Příští jednání FEECA se uskuteční ve dnech 10. – 11. dubna 2019 v Lucembursku. Téma nebylo zatím stanoveno.

Roman Zaoral

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI