Nové vydání časopisu Dialog Evropa XXI 1-4/2019

Vydáno: 6.5.2020 | Autor: Administrátor | Zpět

Náhled

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie,

nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice.

Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. První téma je zaměřeno na jubileum 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila. Jedná se o prezentaci referátů z pořádaných akcí přímo MSKA – liturgicko-akademická oslava výročí umrtí sv. Cyrila, referáty z kongresu na Velehradu a v Nitře pořádané hnutím Europa Christi k cyrilometodějskému tématu za účasti MSKA. Obsahuje liturgicko-akademické oslavy, promluvu k 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila, referát k tématu překladatelské činnosti sv. Cyrila a referát z kongresu v Nitře.

Druhým tématem jsou významné církevní osobnosti Československa. Je prezentováno referáty z akcí k jubileu 100. výročí vzniku Československa, zprávou z akce k jubileu 120. narození Františka kardinála Tomáška a s tím spojenou připomínkou výročí 30 let od svatořečení Anežky české a „sametové revoluce“. Obsahuje promluvu a referát k Františku kardinálovi Tomáškovi, referáty ke kardinálovi J. Ch. Korcovi a biskupovi Vojtaššákovi. Třetí téma se týká jubilea 30 let bioetických konferencí pořádaných RP MSKA Olomouc s prezentací vybraných referátů k aktuálním otázkám. V rubrice Studie jsou příspěvky k důležitým tématům o vztahu Církve k penězům a médiím. V recenzích a anotacích jsou prezentovány publikace Bioetické konference RP MSKA Olomouc - vybrané referáty a dílo Papežství a fenomén utramotanismus v Českých zemích. Rubrika popisující činnost MSKA prezentuje úkoly, které před naší akademií stojí a které máme společně naplňovat.

Přeji všem mnoho inspirace a sil ke vzájemné pomoci a spolupráci při obnově a rozvoji naší křesťanské akademie.

ThDr. Jiří Koníček

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI