Návrh rozhodnutí valného shromáždění CMKA, z.s. mimo zasedání valného shromáždění (rozhodování per rollam)

Vydáno: 28.1.2021 | Autor: Administrátor | Zpět

Náhled

Dokumenty pro rozhodování per rollam ke stažení zde:

  1. Návrh na rozhodnutí per rollam
  2. Pravidla pro rozhodování per rollam
  3. Vyjádření člena per rollam
  4. Žádost o vysvětlení per rollam

Volbu je možné dle PRAVIDEL ROZHODOVÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, Z. S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) provést jak formou dokumentů zaslaných na adresu členů CMKA poštou tak formou dokumentů ke stažení výše uvedených, vytištěných a platně podepsaných.

Platné doručení dokumentů pro volbu per rollam je možné pouze fyzicky, osobně anebo doručením na adresu CMKA, Wurrmova 11, 779 00 Olomouc, nikoli e-mailem, při dodržení PRAVIDEL ROZHODOVÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, Z. S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM).

Prezident CMKA
Jiří Koníček

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI