Návrh rozhodnutí valného shromáždění CMKA, z.s. mimo zasedání valného shromáždění (rozhodování per rollam)

Vydáno: 28.1.2021 | Autor: Administrátor | Zpět

Náhled

Dokumenty pro rozhodování per rollam ke stažení zde:

  1. Návrh na rozhodnutí per rollam
  2. Pravidla pro rozhodování per rollam
  3. Vyjádření člena per rollam
  4. Žádost o vysvětlení per rollam

Volbu je možné dle PRAVIDEL ROZHODOVÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, Z. S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) provést jak formou dokumentů zaslaných na adresu členů CMKA poštou tak formou dokumentů ke stažení výše uvedených, vytištěných a platně podepsaných.

Platné doručení dokumentů pro volbu per rollam je možné pouze fyzicky, osobně anebo doručením na adresu CMKA, Wurrmova 11, 779 00 Olomouc, nikoli e-mailem, při dodržení PRAVIDEL ROZHODOVÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, Z. S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM).

Prezident CMKA
Jiří Koníček

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
V roce 2020 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI