Návrh rozhodnutí valného shromáždění CMKA, z.s. mimo zasedání valného shromáždění (rozhodování per rollam)

Vydáno: 28.1.2021 | Autor: Administrátor | Zpět

Náhled

Dokumenty pro rozhodování per rollam ke stažení zde:

  1. Návrh na rozhodnutí per rollam
  2. Pravidla pro rozhodování per rollam
  3. Vyjádření člena per rollam
  4. Žádost o vysvětlení per rollam

Volbu je možné dle PRAVIDEL ROZHODOVÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, Z. S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) provést jak formou dokumentů zaslaných na adresu členů CMKA poštou tak formou dokumentů ke stažení výše uvedených, vytištěných a platně podepsaných.

Platné doručení dokumentů pro volbu per rollam je možné pouze fyzicky, osobně anebo doručením na adresu CMKA, Wurrmova 11, 779 00 Olomouc, nikoli e-mailem, při dodržení PRAVIDEL ROZHODOVÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, Z. S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM).

Prezident CMKA
Jiří Koníček

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI