Nabídka kurzu Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje

Vydáno: 17.9.2019 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá v jubilejním roce 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila kurz   POZNÁVÁNÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE pro hlubší poznání díla sv. Cyrila a Metoděje, kterým přispěli k duchovním a kulturnímu rozvoji našeho národa a Evropy, k inspiraci v současné evangelizaci a duchovnímu dialogu.

Kurz proběhne na 9 setkáních v zimním semestru akademického roku 2019/2020

Délka kurzu: od 17. 10. 2019 do 12. 12. 2019

Kdy: každý čtvrtek od 16.30 do 18:00 hodin. Přednášející se střídají v průběhu měsíce.

Kde: MSKA Olomouc, Wurmova 11, Klubu křesťanské akademie MSKA (budova Arcibiskupské knihovny).

Koordinátor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident MSKA

Přihlášky posílat poštou na adresu: MSKA, z.s., Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo elektronicky pomocí online formuláře nebo přes email mska@mska-akademie.czKur je bezpoplatku.

Informace- kontakt: www.mska-akademie.cz 732 194 741

ANOTACE PŘEDNÁŠENÝCH TÉMAT KURZU

POZNÁVANÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE

I. DÍLO SV. CYRILA A METODĚJE V HISTORICKÉM KONTEXTU EVROPY

Doc. JITKA JONOVÁ, Ph.D.

Cyklus se zaměří na odhalení historických souvislostí působení sv. Cyrila a Metoděje v historickém vývoji a kontextu současné společnosti. Orientovat se bude zejména na dějiny cyrilometodějské tradice slovanských národů s odkazem ke křesťanskému kulturnímu dědictví střední Evropy. Návštěvník získá schopnost orientovat se v dané problematice pomocí znalostí jejích historických kořenů a zároveň získá hlubší porozumění základních kořenů identity české státnosti.

II. BIBLICKÉ DÍLO SV. CYRILA A METODĚJE A ČESKÉ BIBLICKÉ PŘEKLADY

Prof. LADISLAV TICHÝ, Ph.D.

Cyklus umožní orientovat se v základních otázkách biblických překladů, seznámí se s překlady ve slovanských jazycích, uvedení do biblistiky. Kurz rozvine kompetence jeho návštěvníků v biblické nauce a umožní jim porozumět Písmu svatému a zlepší možnost předávání poznatků ve společnosti.

III. FILOZOFICKÉ UČENÍ V DOBĚ SV. CYRILA A METODĚJE A ZÁPADNÍ FILOZOFIE

Doc. Petr Dvořák, Ph.D.

Cyklus se zaměří na představení filozofického učení v době sv. Cyrila a Metoděje v historickém vývoji a kontextu západní filozofie sv. Tomáše Akvinského. Kurz poskytne základní orientaci ve filozofické nauce a porozumění principům křesťanské filozofie.

PŘIHLÁŠKA DO KURZU POZNÁVÁNÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE

Přihlašuji se do Kurzu Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje

Jméno ……………… Příjmení ………………………………..…Titul …………………….

Bydliště …………………………………………………………… PSČ ………………..……

E-mail …………..………………………………….. Telefon ………………………………..

Datum …………………………………… Podpis …………….…………………………....

 

Přihlášky posílat poštou na adresu: MSKA, z.s., Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo elektronicky pomocí online formuláře nebo přes email mska@mska-akademie.cz. Informace: www.mska-akademie.cz

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V tomto roce nám Statutární město Olomouc přispělo 5000 Kč na Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie.
Logo - město Uherský Brod
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Města Uherský Brod ve výši 6.400 Kč.
Logo - statutární město Brno
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Statutárního města Brno dotaci ve výši 13.000 Kč.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI