Nabídka kurzu Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje

Vydáno: 17.9.2019 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá v jubilejním roce 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila kurz   POZNÁVÁNÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE pro hlubší poznání díla sv. Cyrila a Metoděje, kterým přispěli k duchovním a kulturnímu rozvoji našeho národa a Evropy, k inspiraci v současné evangelizaci a duchovnímu dialogu.

Kurz proběhne na 9 setkáních v zimním semestru akademického roku 2019/2020

Délka kurzu: od 17. 10. 2019 do 12. 12. 2019

Kdy: každý čtvrtek od 16.30 do 18:00 hodin. Přednášející se střídají v průběhu měsíce.

Kde: MSKA Olomouc, Wurmova 11, Klubu křesťanské akademie MSKA (budova Arcibiskupské knihovny).

Koordinátor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident MSKA

Přihlášky posílat poštou na adresu: MSKA, z.s., Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo elektronicky pomocí online formuláře nebo přes email mska@mska-akademie.czKur je bezpoplatku.

Informace- kontakt: www.mska-akademie.cz 732 194 741

ANOTACE PŘEDNÁŠENÝCH TÉMAT KURZU

POZNÁVANÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE

I. DÍLO SV. CYRILA A METODĚJE V HISTORICKÉM KONTEXTU EVROPY

Doc. JITKA JONOVÁ, Ph.D.

Cyklus se zaměří na odhalení historických souvislostí působení sv. Cyrila a Metoděje v historickém vývoji a kontextu současné společnosti. Orientovat se bude zejména na dějiny cyrilometodějské tradice slovanských národů s odkazem ke křesťanskému kulturnímu dědictví střední Evropy. Návštěvník získá schopnost orientovat se v dané problematice pomocí znalostí jejích historických kořenů a zároveň získá hlubší porozumění základních kořenů identity české státnosti.

II. BIBLICKÉ DÍLO SV. CYRILA A METODĚJE A ČESKÉ BIBLICKÉ PŘEKLADY

Prof. LADISLAV TICHÝ, Ph.D.

Cyklus umožní orientovat se v základních otázkách biblických překladů, seznámí se s překlady ve slovanských jazycích, uvedení do biblistiky. Kurz rozvine kompetence jeho návštěvníků v biblické nauce a umožní jim porozumět Písmu svatému a zlepší možnost předávání poznatků ve společnosti.

III. FILOZOFICKÉ UČENÍ V DOBĚ SV. CYRILA A METODĚJE A ZÁPADNÍ FILOZOFIE

Doc. Petr Dvořák, Ph.D.

Cyklus se zaměří na představení filozofického učení v době sv. Cyrila a Metoděje v historickém vývoji a kontextu západní filozofie sv. Tomáše Akvinského. Kurz poskytne základní orientaci ve filozofické nauce a porozumění principům křesťanské filozofie.

PŘIHLÁŠKA DO KURZU POZNÁVÁNÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE

Přihlašuji se do Kurzu Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje

Jméno ……………… Příjmení ………………………………..…Titul …………………….

Bydliště …………………………………………………………… PSČ ………………..……

E-mail …………..………………………………….. Telefon ………………………………..

Datum …………………………………… Podpis …………….…………………………....

 

Přihlášky posílat poštou na adresu: MSKA, z.s., Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo elektronicky pomocí online formuláře nebo přes email mska@mska-akademie.cz. Informace: www.mska-akademie.cz

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Přihláška na kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Pořádané akce

Logo - město Uherský Brod
Projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organzací a spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI