NABÍDKA KURZŮ CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE OLOMOUC V ZIMNÍM SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Vydáno: 11.9.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Kurz vychází vstříc potřebám poskytnout celoživotní vzdělávaní laikům a zájemcům o křesťanskou nauku v regionu na dostupných místech pro širší generační okruh. Vzdělávání v Klubech křesťanské akademie poskytují odborníci formou přístupnou širší laické veřejnosti a má charakter osobnostního rozvoje v prohlubování nauky víry o poznání teologických a příbuzných oborů.

 

CMKA NABÍZÍ DVA KURZY - CYKLY PŘEDNÁŠEK:

 

I. KURZ Z OBORU CÍRKEVNÍCH DĚJIN: KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH UDÁLOSTECH ČESKOSLOVENSKA V LETECH 1918 –1989.

Cyklus přednášek poskytuje náhled na pozoruhodný vývoj vztahů církve a státu v historii Československa, který byl od počáteční konfrontace završen vzájemnou spoluprací.

 

Přednáší: ICLic. Jiří Koníček, Th.D.

Kurz proběhne během 5 setkání v zimním semestru

akademického roku 2020/2021 (říjen-listopad 2020)

Kdy: každý čtvrtek (15.10.; 22.10.; 29.10.; 5.11.; 12.11.)

od 16:30 do 18:00 hodin.

Kde: KLUB CMKA, sál Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

 

ANOTACE TÉMAT KURZU

I. KONFRONTACE CÍRKVE A STÁTU PŘI VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 1918 A KONZOLIDACE VZTAHŮ V OBODBÍ I. REPUBLIKY ČSR

Situace Katolické církve při vzniku Československa 1018, období konfrontace, kulturního boje v porevolučním období a následná konsolidace vztahů církve a státu v roce 1928 uzavřením dohody Modus vivendi mezi ČSR a Svatým stolcem.

II. ROLE CÍRKVE V POMNICHOVSKÉM OBDOBÍ PO ROCE 1938, ZA NACISTICKÉ OKUPACE A V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ V ČSR

Role církve v období rozpadu a okupace ČSR v roce 1938. Postoj církve a papeže k Mnichovskému diktátu, v období Protektorátu a exilu.

III., KONFRONTACE CÍRKVE S KOMUNISTICKOU MOCÍ PO PŘEVRATU R. 1948 A PRONÁSLEDNOVÁNÍ V STALINISTICKÉM OBDOBÍ

Situace církve v poválečném období, omezování a limitované demokracie, komunistický puč a konfrontace s církví, pronásledování a nastolení komunistického jurisdikcionalismu v nástupnickém stalinistickém období.

IV. SITUACE CÍRKVE V OBDOBÍ PRAŽSKÉHO JARA 1968 A NÁSLEDNÉ OBDOBÍ NORMALIZACE V ČSR

Obnova činnosti církve v dočasném uvolnění politických poměrů, rozvoj činnosti církevních struktur. Srpnová okupace a likvidace obnovované demokracie. Nástup normalizace a podrobení církve dozoru a omezením státu.

V. ROLE CÍRKVE V ZÁPASE O SVOBODU A PÁDU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 1989 A KOOPEERACE CÍRKVE A STÁTU V OBNOVĚ DEMOKRACIE V ČSR

Církev a papežství v zápase o svobodu a duchovní obnovu národa, role církve a papeže při pádu komunistického režimu, obnova svobody církve a kooperačních vztahů církve a státu a vztahů se Svatým stolcem.

Přihlášky do 10. 10. 2020 pro Kurz Církev v historii ČSR a posílat poštou na adresu: CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc, elektronicky nebo emailem mska@mska-akademie.cz.

 

 

II KURZ: ÚVOD DO NAUKY VÍRY A KŘESŤANSKÉHO UČENÍ

 

Cyklus přednášek přispívá v celoživotním vzdělávání v křesťanském učení a nauce víry, k společenskému rozhledu, k duchovnímu rozvoji a k inspiraci v současné evangelizaci a dialogu.

Přednáší ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

Kurz proběhne během 6 setkání v zimním semestru Akademického roku 2020/2021

Kdy: KAŽDY ČVRTEK od 18:30 do 20:00 hodin OD 19.11. -10.12. 2020 A 7.1. -14.1. 2021

Kde: Stojanova kolej – sál: Mariánská 852/9,779 00 Olomouc.

 

ANOTACE TÉMAT KURZU

 

I. VÍRA A „VĚDA VÍRY“ (TEOLOGIE). TEOLOGIE A SVATOST.

Fenomén „víra“. Lidská schopnost „důvěry“ a náboženská víra. Jakým způsobem můžeme mluvit o „vědě víry“, teologii? Teologie jako teor-etika života.

II. JEŽÍŠ KRISTUS V PROMĚNÁCH ČASŮ

Jakým způsobem byl Ježíš vnímán v jednotlivých etapách dějin křesťanství? Vztah mezi ikonografií Krista a vírou v Ježíše jako Spasitele napříč staletími.

III. CÍRKEV V DĚJINÁCH

„Následuj mě!“, zní výzva Ježíše ke svým učedníkům: jakými způsoby církev chápala své poslání napříč dějinami?

IV. ČLOVĚK A SLAVENÍ: LITURGIE JAKO „PRAMEN A VRCHOL“ ŽIVOTA

Jakým způsobem nás liturgie obnovuje? Co to znamená „slavit“ v křesťanství?

 

V.EXHORTACE PAPEŽE FRANTIŠKA „CHRISTUS VIVIT“

Představení postsynodální exhortace Christus vivit.

VI. VÝKLAD KLÍČOVÝCH PASÁŽÍ EXHORTACE „CHRISTUS VIVIT“

Styl/forma dokumentu a jeho adresáti. Naslouchání Bohu a rozvíjení životního povolání. Povolání ke svatosti celého Božího lidu.

 

Přihlášky do 10. 11. posílat poštou na adresu: CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc, elektronicky nebo emailem mska@mska-akademie.cz.

P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Th.D., prezident CMKA, garant projektu

 

KONTAKT - INFORMACE O KURZU CMKA www.mska-akademie.cz, 732 194 741

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI