„MOBILNÍ UNIVERZITA“ CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE

Vydáno: 5.10.2021 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Motto: „Chytrý člověk najde nejlepší vzdělání na cestách“ Johann Wolfgang von Goethe. „Svět je kniha. Ti, kteří nikdy necestují, vidí jen jednu stranu“ Augustinus Aurelius

Cyrilometodějská křesťanská akademie se věnuje celoživotnímu vzdělávání laiků v poznávání křesťanského učení a nauky církve. V rámci hledání nových přístupných a populárních forem vzdělávání CMKA iniciuje jedinečný projekt vzdělávání prostřednictvím cestování.

Naším mottem je: „Pokud víte více, uvidíte více“ - protože pokud víte o pozadí a podrobnostech života kolem nás, můžete se podívat blíže a porozumět více.

Program Mobilní univerzity CMKA obsahuje studijní cesty, jednodenní výlety, semináře, přednášky a komentované prohlídky se zaměřením na křesťanskou nauku, dějiny umění a kultury, zemi a její obyvatele.

MOBILNÍ UNIVERZITA nabízí:

  • Vysoce kvalifikované průvodce a přednášející
  • Ročně nové, aktuálně vyvíjené specializované programy daleko od masové turistiky
  • Osobní sounáležitost – vytváření nových kontaktů a společenství

Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály. Závěrečný certifikát – v případě absolvování celého akademického roku. Projekt Mobilní univerzity organizují kluby křesťanské akademie CMKA regionu „GANDIA“.

V zimním semestru 2021/22 jsou připraveny vzdělávací kurzy formou autobusových zájezdů s tímto programem:

28. 10. – Tetín, Svatý Jan pod Skalou - téma 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily - základy víry na našem území - Mgr. Josef Mikulášek, Ph.D.

17. 11. – Velehrad, Staré Město, Uherské Hradiště, - téma cyrilometodějská tradice - ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D.,

11. 12. – Olomouc – katedrála, Arcibiskupský palác, seminář, Svatý Kopeček – téma církev jako společenství - P. ThDr. ICLIc. Jiří Koníček,

4. 1. – Filipov – poutní místo – téma - svatí a světice v naší historii

- ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D., Viceprezident CMKA

"Svět je kniha a ti, kteří necestují, přečtou jen jednu stránku."říkal sv. Augustin. Země je plná nekonečných zážitků, zázraků a jedinečných příležitostí. Zveme Vás tedy k jejímu poznávání a dalšímu osobnímu rozvoji ve víře.

Za organizátory projektu zve ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D.

plakát                                tisk                          přihláška

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI