LITURGICKO-AKADEMICKÁ OSLAVA HLAHOLSKÁ MŠE SV. A PŘEDNÁŠKA KE CTI SV. CYRILA A METODĚJE

Vydáno: 3.2.2024 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

CMKA a farnost sv. Cyrila a Metoděje při příležitosti jubilea "1150. výročí arcibiskupa sv. Metoděje a zřízení moravsko- panonské arcidiecéze" a celocírkevní památky sv. Cyrila a Metoděje a na poděkování za jmenování nové arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského Mons. Josefa Nuzíka pořádají liturgicko-akademickou oslavu v úterý 13. 2. 2024 -17:30 -19:30 hod ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci Hejčíně "Hlaholskou mši sv. a přednášku ke cti sv. Cyrila a Metoděje".

Program liturgicko- akademické oslavy celocírkevní památky sv. Cyrila a Metoděje¨

17:30- 18:15 hod – - liturgická oslava - farní kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci –Hejčín - HLAHOLSKÁ MŠE SV. KE SV. CYRILA A METODĚJE,

 - celebrant – P. ThDr. Jiří Koníček, prezident Cyrilometodějské křesťanské akademie

- kazatel P. Gorazd Cetkovský, O.Carm. administrátor farnosti

18:30- 19:30 hod- akademická oslava – přednáška - místnost ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje Hlaholský misál v kontextu staroslověnské liturgie 9.–21. století doc. Miroslav Vepřek, Ph.D.,

INFORMACE web- cmka-akademie.cz, KONTAKT: tel. 732 194 741 Email: mska@mska-akademie.cz

VSTUP VOLNÝ – PŘÍSPĚVEK DOBROVOLNÝ

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI