LIST PREZIDENTA ČLENŮM CMKA K VÝSLEDKŮM VOLEB VS PER ROLLAM

Vydáno: 2.3.2021 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Vážení členové CMKA,

obracím se na Vás z titulu své funkce jako Prezident CMKA, zvolený opětovně do této funkce v uplynulých týdnech proběhlým hlasováním Valného shromáždění CMKA per rollam.

S ohledem na nezbytnost a neodkladnost rozhodnutí Valného shromáždění CMKA ve věci volby orgánů CMKA, vzhledem k tomu, že dne 24.2.2021 uplynulo 4leté funkční období členů orgánů CMKA, Prezidia, Revizní komise a Smírčího sboru CMKA a bylo z tohoto důvodu nezbytné zvolit neprodleně nové členy těchto orgánů na další funkční období, též s ohledem na mimořádnou situaci zapříčiněnou celosvětovou epidemií COVID-19, související s aktuální nevhodností a nemožností konat zasedání Valného shromáždění CMKA v počtu členů, jež CMKA nyní eviduje, a též v souladu s opatřeními, která byla v souvislosti s touto mimořádnou situací přijata jsem jako Prezident CMKA dne 28. 1. 2021, v návaznosti na návrh a rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 26. 1. 2021, vyhlásil hlasování Valného shromáždění CMKA o volbě orgánů CMKA per rollam. Toto rozhodování per rollam řádně proběhlo a bylo ukončeno dne 17. 2. 2021.

Možnosti vyjádřit se k návrhu a hlasovat per rollam využilo celkem 100 členů CMKA,
z čehož 86 hlasů z celkového počtu 100 bylo uplatněno řádně v souladu s podmínkami
per rollam a bylo zařazeno do hlasování, ke 14ti hlasům z celkového počtu 100 se nepřihlíželo z důvodů formální vady. Z platných 86ti hlasů bylo pro navržené nové složení orgánů CMKA 84 hlasů, proti 2 hlasy. Valné shromáždění CMKA svým rozhodnutím per rollam zvolilo do funkcí orgánů CMKA, s účinností ke dni 25. 2. 2021, tyto členy CMKA:

 

P. ThDr. ICLIc. Jiřího Koníčka do funkce Prezidenta CMKA

ThDr. PhDr. Radka Mezuláníka do funkce Viceprezidenta CMKA

P. ThLic. Jana Larische, Th.D. do funkce člena Prezidia CMKA

P. ThLic. M.J. Norberta Hnátka do funkce člena Prezidia CMKA

P. PhDr. Petra Prinze do funkce člena Prezidia CMKA

P. ThLic. Ing. Jiřího Janalíka do funkce člena Revizní komise CMKA

P. Mgr. Ing. Jindřicha Peřinu do funkce člena Revizní komise CMKA

Mgr. Ing. Jana Doláka do funkce člena Revizní komise CMKA

P. prof. Ladislava Tichého, Th.D. do funkce člena Smírčího sboru CMKA

Mgr. Jana Pročka do funkce člena Smírčího sboru CMKA

JUDr. Tomáše Tyla Ph.D. do funkce člena Smírčího sboru CMKA

 

Mimořádná forma konání Valného shromáždění CMKA, per rollam, umožnila Vám, širokému okruhu členské základny bezpečně se v dnešní pohnuté situaci účastnit voleb o klíčové otázce CMKA, tedy projevit svůj hlas k dalšímu směřování CMKA, a to v nebývalém rozsahu počtu hlasujících členů CMKA v celé historii Valných shromáždění, když obvyklá účast uplynulých let činila 30 - 40 členů CMKA přítomných na Valném shromáždění. Volební účast, výsledek i podpora navržených kandidátů na tomto Valném shromáždění, konaném per rollam, potvrdily podporu reforem uskutečněných Prezidiem CMKA v uplynulém volebním období.

 

Zejména na Valném shromáždění v roce 2018 byly schváleny klíčové úpravy Stanov, nové sídlo v Olomouci a nové organizační struktury, Kluby křesťanské akademie a Akademické kolegium a na Valném shromáždění v roce 2020 pak byl schválen nový název Akademie
na Cyrilometodějská a také nové programové prohlášení a zásady nového směřování CMKA.

 

Jako znovu zvolený Prezident CMKA budu navazovat na předchozí reformní období, směřující k obnově a stabilitě CMKA, a v novém volebním období společně s Prezidiem CMKA, pokračovat v naplňování programového prohlášení a zásad směřování CMKA, ve vzdělávaní laiků v křesťanském učení  a v podmínkách pandemie se zaměřit na aplikaci a podporu rozvoje digitálních forme  akademické činnosti.

Chtěl bych poděkovat členům Prezidia za vynikající práci a členům  volených orgánů za spolupráci v uplynulém funkčním období, zvláště chci poděkovat všem těm členům CMKA, kteří se aktivně účastnili hlasování Valného shromáždění per rollam a svým hlasováním zvolili nové členy orgánů CMKA a vyjádřili tím svou podporu členům volených orgánů CMKA, kteří se ujali výkonu svých funkcí, aby v této mimořádné situaci a obtížných podmínkách naplňovali své poslání v činnosti a rozvoji Cyrilometodějské křesťanské akademie.

Vyprošuji všem sílu a hojnost Boží milosti v překonávaní  všech obtíží v této nelehké době a  přeji vše dobré

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident  CMKA

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI