Regionální pobočka Hnutí Pro život ČR

Zpět

Náhled

Hnutí Pro život ČR je nestátní, neziskové občanské sdružení a jeho činnost směřuje k dosažení plné právní ochrany lidského života od početí do přirozené smrti. V ČR působí již od r. 1957, resp. po pádu komunismu již svobodně od r. 1992.

K cíli směřuje především skrze informační, osvětovou činnost mezi lidmi v rámci celé republiky. Úzce spolupracuje s řadou odborníků: s lékaři - gynekology, embryology, s psychology, sociálními pracovníky, s personálem azylových domů, dětských domovů a kojeneckých ústavů apod. Spolupracuje též s politiky a je připomínkovým místem ministerstev, která jsou kompetentní pro otázky ochrany lidského života a rodiny.

Činnost Hnutí Pro život ČR je zaměřena na podávání informací o problematice legislativy týkající se otázky umělých potratů, o problematice eugeniky (kde upozorňuje na to, že hodnota člověka není závislá na kritériích stanovených druhými ani se neodvíjí od ekonomické prospěšnosti člověka), asistované reprodukce (kde je třeba vidět i souvislost zacházení s nadbytečnými embryi a fakt redukce počtu plodů, tj. usmrcení dětí přímo v těle matky, jsou-li označeny za nadbytečné), genetických manipulací a klonování, eutanázie atd.

HPŽ ČR se též na pozvání zákonodárců podílí na monitoringu legislativní situace ve věci ochrany počatých dětí, starých, nevyléčitelně nemocných lidí a také ve věci podpory úplné rodiny. Spolupracuje s politiky, kteří mají zájem vytvořit zde výše zmíněným skupinám občanů příznivější prostředí.

HPŽ ČR v neposlední řadě také nabízí pomoc těhotným maminkám, a tu realizuje tak, že především poskytuje důležité informace (často na téma prenatálních těhotenských vyšetření a jejich výsledků), zprostředkovává další pomoc, zajišťuje naplnění momentálních potřeb matek a dodává jim odvahu.

Provozuje linku pro matky v tísni (tel.: +420 736 766 660) a linku pro matky čekající postižené dítě (tel.: +420 604 605 513).

Kontakt:

Hnutí Pro život ČR
Hlubočepská 84/65
152 00 Praha 5

tel.: +420 603 976 231, +420 736 766 660

web: www.prolife.cz

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Zprávy

Logo - město Uherský Brod
Projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organzací a spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI