Děkovná pouť za nový název CMKA a jednání na Velehradu

Vydáno: 10.7.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Ve dnech 4.-5.7. se  delegace CMKA  vedená prezidentem  účastnila národní pouti a dnů dobré vůle  na Velehradě na poděkování nového názvu  a směřování Cyrilometodějské křesťanské akademie. Program- v sobotu - Modlitba za národ, koncert Dnů dobré vůle, společenský veřer, neděle - národní pout - liturgie sv. Jana Zlatoústého. Při následném  setkání  byla projednáná spolupráce  v rámci nově plánované tematické sekce CMKA zaměřené na cyrilometodějskou  problematiku.

Prezident CMKA  informoval  představitele  ČBK o  změně a novém názvu CMKA a  dalším směřování, které bylo pozitivně přijato a s vyjádřením pozitivního přínosu pro   širší  působení a spolupráci se   zahraničními partnery. 

Prezident CMKA uskutečnil  jednání s ředitelem Stojanova gymázia o spolupráci při  organizaci  vzdělávacích  kurzů pořádaných CMKA. Následně prezident  uskutečnil  jednání s duchovním správcem farnosti Velehrad P. Josefem Čunkem o  zřízené pobočného sídla CMKA  - Velehrad a vzájemné spolupráci při organizaci a pořádaní akcí spojených s cyrilometodějskou  tematikou.

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI