Děkovná pouť za nový název CMKA a jednání na Velehradu

Vydáno: 10.7.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Ve dnech 4.-5.7. se  delegace CMKA  vedená prezidentem  účastnila národní pouti a dnů dobré vůle  na Velehradě na poděkování nového názvu  a směřování Cyrilometodějské křesťanské akademie. Program- v sobotu - Modlitba za národ, koncert Dnů dobré vůle, společenský veřer, neděle - národní pout - liturgie sv. Jana Zlatoústého. Při následném  setkání  byla projednáná spolupráce  v rámci nově plánované tematické sekce CMKA zaměřené na cyrilometodějskou  problematiku.

Prezident CMKA  informoval  představitele  ČBK o  změně a novém názvu CMKA a  dalším směřování, které bylo pozitivně přijato a s vyjádřením pozitivního přínosu pro   širší  působení a spolupráci se   zahraničními partnery. 

Prezident CMKA uskutečnil  jednání s ředitelem Stojanova gymázia o spolupráci při  organizaci  vzdělávacích  kurzů pořádaných CMKA. Následně prezident  uskutečnil  jednání s duchovním správcem farnosti Velehrad P. Josefem Čunkem o  zřízené pobočného sídla CMKA  - Velehrad a vzájemné spolupráci při organizaci a pořádaní akcí spojených s cyrilometodějskou  tematikou.

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI