MOBILNÍ UNIVERZITA

Vydáno: 5.10.2021 | Vložil: Iveta Krejzarová | Zpět

Náhled
ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D.; P.ThDr. ICLic. Jiří Koníček; Mgr. Josef Mikulášek, Ph.D.
Termín konání: 28.10.2021 00:00 - 4.1.2021 00:00
Pořadatel: pobočka Brno
Místo konání: Tetín, Svatý Jan pod Skalou; Velehrad, Staré Město, Uherské Hradiště; Olomouc - katedrála, Arcibiskupský palác, Svatý Kopeček, Filipov

Zveme Vás na vzdělávací kurzy formou autobusových zájezdů s názvem "MOBILNÍ UNIVERZITA" pořádaných v zimním semestru 2021/2022:

28. 10. – Tetín, Svatý Jan pod Skalou - téma 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily - základy víry na našem území - Mgr. Josef Mikulášek, Ph.D.

17. 11. – Velehrad, Staré Město, Uherské Hradiště, - téma cyrilometodějská tradice - ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D.,

11. 12. – Olomouc – katedrála, Arcibiskupský palác, seminář, Svatý Kopeček – téma církev jako společenství - P. ThDr. ICLIc. Jiří Koníček,

4. 1. – Filipov – poutní místo – téma - svatí a světice v naší historii

- ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D., Viceprezident CMKA

plakát

doplňující informace

přihláška

Přihlášky zasílejte na e-amilovou adresu mobilni.univerzita@seznam.cz nebo korespondenční aresu:

Marie Mezuláníková, 9.května 939, 664 53 Újezd u Brna

telefon: 736 531 019

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI