SYNODÁLNÍ SKUPINA CMKA K TÉMATU SYNODÁLNÍ REFLEXE 2024

Vydáno: 4.3.2024 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Před uskutečněním druhého celocírkevního zasedání věnovaného synodální proměně katolické církve vyzývá generální sekretariát Synody biskupů k hlubšímu promyšlení některých bodů ze zasedání prvního. Na základě podnětu otec arcibiskup Mons. Josef Nuzík, aby se do této fáze synody zapojili věřící a při setkání přispěli svými podněty k tématům, které se jich bezprostředně týkají, pořádá CMKA setkání k tématu SYNODÁLNÍ REFLEXE 2024. 

Klub CMKA Olomouc zve členy i zájemce k pravidelným setkáním synodální skupinky CMKA k tému: STRUKTURY SPOLUÚČASTI

KDY: ČTVRTEK 18:00- 19:30 HOD  -  VE DNECH 7. 3. – 14. 3. – 21. 3. 2024

KDE: UČEBNA CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

„Synodalita roste tehdy, když se každý člen zapojuje do procesů a rozhodování o poslání církve. A proto je třeba se ptát, jak můžeme propojit poradní a rozhodovací aspekty synodality věřících v konkrétních společenstvích? Jak lze vzhledem k rozmanitosti charismatických a služebných darů Božího lidu na rovině společenství (farností) integrovat úkoly poradenství, rozlišování a rozhodování prostřednictvím farních rad ale i mimo ně?“ (Část III, Kap. 18)

VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE JSOU K DISPOZICI NA WEBU synoda.ado.cz

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI