PLÁN AKCÍ V ZIMNÍM SEMESTRU 2020 - RP Olomouc

Vydáno: 1.9.2020 | Vložil: Filip Zaoral | Zpět

Náhled
Termín konání: 23.9.2020 16:30 - 13.1.2021 19:00
Pořadatel: pobočka Olomouc
Místo konání: Olomouc

REGIONÁLNÍ POBOČKA CMKA OLOMOUC

                                                                                                                                                   

PLÁN AKCÍ V ZIMNÍM SEMESTRU 2020

 

středa 23. 9. 2020, 16:30, aula FF UP

Mgr. et Mgr. Marek Orko VÁCHA, Ph.D. (3. lékařská fakulta UK Praha)

LAUDATO SI´: Environmentální výchova a ekologická konverze

V 19:00 bude P. Marek Vácha sloužit studentskou mši v kostele Panny Marie Sněžné.

Ve spolupráci s Římskokatolickou akademickou farností a VKH Olomouc

 

středa 21. 10. 2020, 17:00, Arcidiecézní muzeum   

KRIZE KLIMATU JAKO KRIZE POLITIKY?

Panelová diskuse

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (Český hydrometeorologický ústav Praha)

Mgr. Alexander Ač, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR Brno)

Mgr. Jan Horáček, dr. és sc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR Praha)

Ondřej Tomášek/Jan Jelínek (Mladí TOP 09)

Ve spolupráci s VKH Olomouc

 

středa 18. 11. 2020, 17:00, Arcidiecézní muzeum

Prof. Pavel HOŠEK, Ph.D. (Evangelická teologická fakulta UK Praha)

EVANGELIUM LESNÍ MOUDROSTI

K duchovnímu rozměru spoluzakladatelů skautingu E. T. Setona a J. Foglara

 

středa 13. 1. 2021, 17:00, Arcidiecézní muzeum

Erik TABERY (šéfredaktor Respektu)

OPUŠTĚNÁ SPOLEČNOST

Beseda s autorem Knihy roku Magnesia Litera 2018

 

 

U P O Z O R N Ě N Í !

Od zimního semestru 2020/2021 již nebudeme zasílat pozvánky na akce CMKA RP Olomouc poštou. Chcete-li informace i nadále dostávat, napište na náš email a budete zařazeni do elektronické korespondence.

Děkujeme za pochopení.

 

Dr. Roman Zaoral, předseda pobočky

Kontakt: Filip Zaoral, mobil: 739 515 523, e-mail: zaoralf@post.cz, www.mska-akademie.cz

 

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
V roce 2020 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI