OPATŘENÍ PREZIDIA MSKA K COVID-19 - ZRUŠENÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ A AKCÍ MSKA

Vydáno: 17.3.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

OPATŘENÍ PREZIDIA MSKA

V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR K PANDEMII COVID-19

 

Prezidium MSKA na základě nařízení a opatření Vlády ČR o nouzovém stavu a omezení volného pohybu osob k zamezení šíření COVID-19 schvaluje následující opatření:

I.

Prezidium MSKA v souvislosti s nařízením Vlády ČR o zákazu soukromých a veřejných shromáždění nad 30 osob ruší a odkaládá konání Valného shromáždění MSKA svolané prezidentem MSKA na 28. 3. 2020 do budovy arcidiecézní kurie, Biskupské nám 1, Olomouc.

II.

Prezidium MSKA rozhodne o svolání Valného shromáždění MSKA dle Stanov MSKA jakmile pominou právní překážky a nastanou právní podmínky umožňující řádné a včasné svolání VS MSKA.

III.

Akce MSKA plánované organizačními jednotkami, zejména Regionálními pobočkami a Kluby křesťanské akademie MSKA se na základě vládních nařízením a opatření nekonají a to do doby než pominou právní překážky plynoucí z vládních nařízení.

IV.

Usnesení bylo Prezidiem MSKA projednáno per rollam a přijato jednohlasně. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti okamžikem vyhlášení 16. 3. 2020.

 

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Prezident MSKA,

Moravsko-slezská křesťanská akademie, z.s.

V Olomouci 16. 3. 2020

 

Opatření ke stažení (PDF)

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI