OPATŘENÍ PREZIDIA MSKA K COVID-19 - ZRUŠENÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ A AKCÍ MSKA

Vydáno: 17.3.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

OPATŘENÍ PREZIDIA MSKA

V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR K PANDEMII COVID-19

 

Prezidium MSKA na základě nařízení a opatření Vlády ČR o nouzovém stavu a omezení volného pohybu osob k zamezení šíření COVID-19 schvaluje následující opatření:

I.

Prezidium MSKA v souvislosti s nařízením Vlády ČR o zákazu soukromých a veřejných shromáždění nad 30 osob ruší a odkaládá konání Valného shromáždění MSKA svolané prezidentem MSKA na 28. 3. 2020 do budovy arcidiecézní kurie, Biskupské nám 1, Olomouc.

II.

Prezidium MSKA rozhodne o svolání Valného shromáždění MSKA dle Stanov MSKA jakmile pominou právní překážky a nastanou právní podmínky umožňující řádné a včasné svolání VS MSKA.

III.

Akce MSKA plánované organizačními jednotkami, zejména Regionálními pobočkami a Kluby křesťanské akademie MSKA se na základě vládních nařízením a opatření nekonají a to do doby než pominou právní překážky plynoucí z vládních nařízení.

IV.

Usnesení bylo Prezidiem MSKA projednáno per rollam a přijato jednohlasně. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti okamžikem vyhlášení 16. 3. 2020.

 

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Prezident MSKA,

Moravsko-slezská křesťanská akademie, z.s.

V Olomouci 16. 3. 2020

 

 

 

 

 

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Uherský Brod
Projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organzací a spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI