Děkovná pouť za nový název CMKA a jednání na Velehradu

Vydáno: 10.7.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Ve dnech 4.-5.7. se  delegace CMKA  vedená prezidentem  účastnila národní pouti a dnů dobré vůle  na Velehradě na poděkování nového názvu  a směřování Cyrilometodějské křesťanské akademie. Program- v sobotu - Modlitba za národ, koncert Dnů dobré vůle, společenský veřer, neděle - národní pout - liturgie sv. Jana Zlatoústého. Při následném  setkání  byla projednáná spolupráce  v rámci nově plánované tematické sekce CMKA zaměřené na cyrilometodějskou  problematiku.

Prezident CMKA  informoval  představitele  ČBK o  změně a novém názvu CMKA a  dalším směřování, které bylo pozitivně přijato a s vyjádřením pozitivního přínosu pro   širší  působení a spolupráci se   zahraničními partnery. 

Prezident CMKA uskutečnil  jednání s ředitelem Stojanova gymázia o spolupráci při  organizaci  vzdělávacích  kurzů pořádaných CMKA. Následně prezident  uskutečnil  jednání s duchovním správcem farnosti Velehrad P. Josefem Čunkem o  zřízené pobočného sídla CMKA  - Velehrad a vzájemné spolupráci při organizaci a pořádaní akcí spojených s cyrilometodějskou  tematikou.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
V roce 2020 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI