BLAHOPŘEJNÝ LIST CMKA KE JMENOVÁNÍ MONS. JOSEFA NUZÍKA ARCIBISKUPEM OLOMOUCKÝM

Vydáno: 14.2.2024 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Vaše Excelence, otče arcibiskupe,

s velikou vděčností jsme přijali zprávu apoštolského nuncia arcibiskupa Thaddeuse Okolo, která je velikou radostí pro všechen Boží lid olomoucké arcidiecéze a celé moravské církevní provincie, že Jeho Svatost papež František Vás jmenoval olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským. Radostným znamením je, že Vás Svatý otec jmenoval při příležitosti celocírkevní oslavy svátku svatých Cyrila a Metoděje. Radost i naději přináší Vaše slova, že „Soluňští bratři poukazují na naše kořeny a stojí u základů života z víry na Moravě, a tato víra je i po staletích vzácným pokladem, v němž je možné nacházet světlo a sílu také pro naši dobu“ a tím vyjadřujete svoji úctu a zájem rozvíjet dílo a odkaz sv. Cyrila a Metoděje.

Veliká je radost naší Cyrilometodějské křesťanské akademie, která při příležitosti celocírkevního svátku sv. Cyrila a Metoděje a oslavě výročí 1150. výročí arcibiskupa sv. Metoděje a zřízení moravsko-panonské arcidiecéze, ve spolupráci s farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci Hejčíně uspořádala v jejich farním kostele liturgicko-akademickou slavnost hlaholskou mši svatou a přednášku ke cti sv. Cyrila a Metoděje a aktuálně na poděkování za obsazení svatometodějského stolce a za Vás nově jmenovaného arcibiskupa olomouckého. V úvodu byly celebrantem připomenuty obtíže sv. Metoděje, které podstoupil - odsouzení a 2,5 leté věznění, než na zásah papeže byl propuštěn (873) a po urovnání mocenských sporů Forchheimským mírem (874) se mohl ujmout nově zřízené moravsko-panonské arcidiecéze a požehnaně rozvíjet všestrannou službu Božímu lidu v pastýřské péči, evangelizaci a společensko- kulturním díle.

Otče arcibiskupe, dovolte nám jménem všech členů Cyrilometodějské křesťanské akademie vyjádřit blahopřání ke jmenování arcibiskupem olomouckým s ujištěním našich modliteb, abyste po vzoru sv. Metoděje snášel a překonával všechny obtíže spojené s hlásáním evangelia a pastýřskou službou.

Přejeme Vám potřebné milosti, sílu a požehnání Boží, abyste mohl v míru a pokoji ve spolupráci s kněžími a Božím lidem naplňovat své poslání v pastýřské péči a kultivaci společnosti. Vyprošujme Vám, ať Vás provází přímluva sv. Cyrila a Metoděje, příklad předchůdců A. C. Stojana a Františka kardinála Tomáška a pomoc nynějšího pražského arcibiskupa Jana Graubnera.

Zároveň Vám chceme vyjádřit velikou vděčnost, že jste jako pomocný biskup olomoucký a generální vikář projevoval podporu, pomoc při působení a rozvoj činnosti CMKA v moravské církevní provincie a působení CMKA v sídle olomoucké arcidiecéze. Věříme, že se Vaše spolupráce s CMKA ve vzdělávaní laiků a poznávání nauky víry bude rozvíjet k prospěchu a spáse svěřeného lidu Božího v olomoucké arcidiecézi a moravské církevní provincie.

S přáním všeho dobrého v úctě a vděčnosti

P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident CMKA

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI