PLÁN AKCÍ V ZIMNÍM SEMESTRU 2021

Vydáno: 14.9.2021 | Vložil: Iveta Krejzarová | Zpět

Náhled
Prof. Pavel Hošek, Ph.D., Doc. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D., RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.,Mgr. Alexander Ač, Ph.D., Mgr. Jan Horáček, Ph.D.
Termín konání: 29.9.2021 17:00 - 1.12.2021 20:00
Pořadatel: pobočka Olomouc
Místo konání: přednáškový sál Arcidiecézního muzea v Olomouci

REGIONÁLNÍ POBOČKA CMKA OLOMOUC
Dr. Roman Zaoral, předseda pobočky
Kontakt: Bc. Filip Zaoral, mobil: 739 515 523, e-mail: zaoralf@post.cz, www.mska-akademie.cz


PLÁN AKCÍ V ZIMNÍM SEMESTRU 2021


středa 29. 9. 2021, 17:00, Arcidiecézní muzeum
Prof. Pavel HOŠEK, Ph.D. (Evangelická teologická fakulta UK, Praha)
EVANGELIUM PODLE JAROSLAVA FOGLARA
K duchovnímu rozměru spoluzakladatele skautingu Jaroslava Foglara


středa 20. 10. 2021, 17:00, Arcidiecézní muzeum
Doc. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc)
RYTÍŘI, DÁMY A POUTNÍCI
Prezentace knihy mapující dějiny Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského
v českých zemích


středa 1. 12. 2021, 17:00, Arcidiecézní muzeum
KRIZE KLIMATU JAKO KRIZE POLITIKY?
Panelová diskuse
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (Český hydrometeorologický úřad, Praha)
Mgr. Alexander Ač, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno)
Mgr. Jan Horáček, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha)
Ve spolupráci s VKH Olomouc

plakát

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
V roce 2020 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI